Tingimused

Sinu sisestatud tekst läbib keelekorrektuuri ning kujundatakse vastavalt väljaande stiilile.

Kuulutuse hind sõltub tähemärkide arvust ja valitud lisaelementidest. Õnnitlusel, kaastundeavaldusel ja leinateatel on baashind, millele lisandub valitud lisaelementide hind. Vaata täpsemat hinnakirja.

Mitte-eestikeelsetel kuulutustel on nõutav eestikeelne tõlge.

Nädalalõpuleht LP

LP ilmub üks kord nädalas reedeti.
Neljapäeval kella 11.45ks sisestatud ja makstud kuulutus ilmub sama nädala LPs.

Eesti Ekspress

Eesti Ekspress ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti.
Esmaspäeval kella 12ks sisestatud ja makstud kuulutus ilmub sama nädala Eesti Ekspressis.

Maaleht

Maaleht ilmub üks kord nädalas neljapäeviti.
Teisipäeval kella 12ks sisestatud ja makstud kuulutus ilmub sama nädala Maalehes.

Pärast tähtaega sisestatud kuulutused ilmuvad järgmise nädala Maalehes, Eesti Ekspressis või LPs.