Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub neli korda nädalas esmaspäevast neljapäevani
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Kinnisvara müük

Müüa maja Taageperas. Tel 503 1790.

kuupäev: 20.05.2020
Teenus

Kaardid ennustavad. 24/7. ennustus.ee. Tel 900 1727.

kuupäev: 20.05.2020
Teated

AS Mainor (registrikood 10099531) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 10.06.2020 kell 15.00. Seoses EV kehtestatud eriolukorra järgse perioodiga ja tulenevalt COVID-19 leviku piiramisega seonduvatest meetmetest eesmärgiga hoida kõigi aktsionäride ja üldkoosolekul osalejate tervist, ei toimu aktsionäride füüsilist kokku saamist ning aktsionäridel on võimalik seadusega ettenähtud korras üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude kohta hääletada kirjalikult enne koosolekut. Vastavad juhendid on saadetud aktsionäridele e-posti ja posti teel. Korralise üldkoosoleku päevakorras on: üldkoosoleku kvoorumi tuvastamine; päevakorra kinnitamine; ASi Mainor aktsionäride korralise üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine; ASi Mainor 2019. majandusaasta aruande kinnitamine; ASi Mainor kasumi jaotamise otsustamine; ASi Mainor 2020. majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine. Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil mainor@mainor.ee.

kuupäev: 19.05.2020
Teated

Tamsalu EPT ASi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 11. juunil 2020 algusega 16.00 Tamsalus, Tehnika 2. Päevakord: 1. 2019. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine; 2. Audiitori järeldusotsus; 3. Audiitori valimine; 4. Nõukogu aruanne. Tamsalu EPT ASi juhatus

kuupäev: 19.05.2020
Teated

Saue Vallavalitsus teavitab, et 8. mail lõppes koostatava Saue valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek. Planeeringu materjal, sh avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ning vallapoolsed seisukohad on saadaval valla veebilehel https://sauevald.ee/koostatav-uldplaneering. Tulemas on eelnõu avalikud arutelud. Haiba, Saue linna ja Laagri arutelude toimumiskohad on seoses 2 + 2 reegli täitmise vajadusega viidud kõrvalasuvate hoonete suurematesse saalidesse (vastavalt rahvamaja, noortekeskuse ja kultuurikeskuse saal). Arutelud toimuvad järgmiselt: 26. mail 2020 Riisiperes, Nissi Põhikool, Nissi tee 33; 27. mail 2020 Haibas, Haiba Rahvamaja, Riisipere tee 6; 2. juunil 2020 Saue linnas, Saue Noortekeskus, Koondise 20 ja 3. juunil 2020 Laagris, Laagri Kultuurikeskus, Veskitammi 8. Kõik arutelud algavad kell 17.30. Kõikidel aruteludel tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2 + 2 reeglist. Laagris toimuva arutelu järel tutvustatakse ka Laagri keskusala esialgset eskiisi. Visiooni järgi arendatakse maa-ala korterelamute alaks koos ärikvartaliga planeeringuala kirdeosas. Visiooni on tutvustatud ka vallalehe Saue Valdur märtsinumbris nr 5, mis on saadaval https://sauevald.ee/vallalehe-uldinfo.

kuupäev: 19.05.2020
Pakun tööd

Otsin voodihaigele hooldajat Lasnamäele. Teenus 6-8 tundi päevas. Tasu 8 /h. Tel 5912 3822.

kuupäev: 19.05.2020
Kuulutusi leitud 146
1 2 3 4 5 6 7 8