Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated

Saku Vallavalitsuse 10. septembri 2019 korraldusega nr 471 algatati detailplaneering (edaspidi DP), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma külas Lubjamäe maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0242). DP ala asub Tänassilma külas Seljaku tn läheduses, koosnedes Lubjamäe maaüksusest. DP ala suurus on 3,95 ha. DP eesmärk on ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine elamute ja korterelamute ehitamiseks. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (edaspidi ÜP) asub DP ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt korterelamumaa. DP on ÜP kohane. DP on vaja koostada, kuna ÜP järgi on tiheasustusega aladel projekteerimise, uute katastriüksuste moodustamise ja piiride muutmise aluseks kehtestatud DP. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku) ning Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

kuupäev: 18.09.2019
Teated

Saku Vallavalitsuse 10. septembri 2019 korraldusega nr 470 algatati detailplaneering (edaspidi DP), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Lepamaa maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:2011). DP ala asub Jälgimäe külas Tallinn-Saku-Laagri tee, Paju, Pajupilli põik 7, Pajupilli põik 3, Pajupilli põik 1 ja Lepatänava maaüksuste vahelisel alal. DP ala suurus on ca 3,22 ha. DP koostamise eesmärk on Lepamaa maaüksuse kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine tootmishoonete ehitamiseks. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (edaspidi ÜP) asub DP ala osalt tiheasustuse alal ning osalt hajaasustuse alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja väärtuslik haritav maa. DP on ÜP kohane. DP on vaja koostada, kuna ÜP järgi on tiheasustusega aladel projekteerimise, uute katastriüksuste moodustamise ja piiride muutmise aluseks kehtestatud DP. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku) ning Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Mariam, tel 900 1727, valik 14. kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Mirjam, tel 900 1727, valik 13. kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Helle, tel 900 1727, valik 12. kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Merle, tel 900 1727, valik 11. kuupäev: 18.09.2019
Teenus

Kaardid ennustavad 24h. Vaata, kes on hetkel liinil: ennustus.ee. Tel 900 1727.

kuupäev: 18.09.2019
Müük

Müüa kolmetoaline korter Lasnamäel. Tel 5625 5889.

kuupäev: 18.09.2019
Tutvus

65 a daam otsib haritud stiilset soomekeelset härrat. Tel 5787 1471.

kuupäev: 18.09.2019
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 18.09.2019
Ost

Ostame igas seisus autosid. Kustutame ARKist. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310.

kuupäev: 18.09.2019
Ost
Ostame igas seisus autosid. Kustutame ARKist. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310. kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 18.09.2019
Ost
Sõiduautode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 18.09.2019
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 18.09.2019
Teenus

Elus on olukordi, kus vajame vihjeid, märke või nõuandeid. Helista tel 900 1727 ja vali 16. Ennustaja Hingela.

kuupäev: 18.09.2019
Teenus

Oman aastatepikkust kogemust, aitan teha õigeid valikuid ja leida sobivaid lahendusi. Helista tel 900 1727 ja vali 13, 24/7. Ennustaja Mirjam.


kuupäev: 18.09.2019
Teenus

Kui oled jõudnud elu ristteele ega tea, millist rada minna, helista tel 900 1727 ja vali 12, vastan 24/7. Ennustaja Helle.

kuupäev: 18.09.2019
Teenus

Kui su hinges on raskus, siis helista tel 900 1727 ja vali 11, leiame koos lahenduse, kuidas edasi minna. Vastan 24/7. Ennustaja Merle.

kuupäev: 18.09.2019
Teenus

Kuulan sind, ennustan ja leiame lahenduse. Helista tel 900 1727 ja vali 14. Vastan 24/7. Ennustaja Mariam.

kuupäev: 18.09.2019
Kuulutusi leitud 183