Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated

Saue Vallavalitsus kehtestas oma 06.11.2019 korraldusega nr 1307 Saue valla Riisipere aleviku Nissi tee 36a kinnistu detailplaneeringu. Riisipere aleviku Nissi tee 36a (51802:003:0667, 3303 m², elamumaa 100%) kinnistu asub Saue valla Riisipere aleviku keskosas Riisipere-Nurme riigitee (Nissi tee) ääres väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikult kasutatavalt ja Nissi teega ühendatud Kungla tänavalt. Planeeritav ala on valdavalt looduslik rohumaa, mis on hoonestamata ning millel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Nissi tee 36a elamumaa kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks, määrata neile ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Kummalegi moodustatavale uuele elamumaa krundile on detailplaneeringuga antud ehitusõigus ühepereelamu ja seda toetavate abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Nissi valla üldplaneeringuga, mille kohaselt asub planeeritav kinnistu väikeelamute piirkonnas. Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; tel 679 0171).

kuupäev: 19.11.2019
Teenus

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727.

kuupäev: 19.11.2019
Ehitus/ remont

Litsentseeritud vannitoafirma renoveerib ja ehitab uusi vannitube. Tel 631 3330.

kuupäev: 19.11.2019
Müük

Eesti hagija emased kutsikad. Tel 504 1924.

kuupäev: 19.11.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 19.11.2019
Teenus

Ennustusliin. 0,95 €/min. Tel 900 3014.

kuupäev: 18.11.2019
Teenus

Ennustusliin. 0,95 €/min. Tel 900 3014.

kuupäev: 15.11.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 15.11.2019
Ost

Sõidukite kokkuost üle Eesti. Tel 5693 2565.

kuupäev: 15.11.2019
Ost

Ostame igas seisus autosid. Kustutame ARKist. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Kaardid Ennustavad. Tel 900 1727. 24/7. Vaata, kes ennustajatest on hetkel liinil: ennustus.ee.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Kaardid Ennustavad. Tel 900 1727. 24/7. Vaata, kes ennustajatest on hetkel liinil: ennustus.ee.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Kui oled jõudnud elu ristteele ega tea, millist rada minna, helista tel 900 1727 ja vali 12. Ennustaja Helle.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Kui su hinges on raskus, siis helista tel 900 1727 ja vali 11, leiame koos lahenduse, kuidas edasi minna. Vastan 24/7. Ennustaja Merle.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Kuulan sind, ennustan ja leiame lahenduse, helista tel 900 1727 ja vali 14. Ennustaja Mari.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 900 1727. Vaata, kes on hetkel liinil: ennustus.ee.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Abi läbi ennustuse. Saad vastused ja lahendused, kui helistad tel 900 1727 ja valid 13. Vastan 24/7. Ennustaja Rita.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Helista tel 900 1727, vali 15 ja küsimused saavad vastused! Ennustaja Aglaia.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 900 1727. Vaata, kes on hetkel liinil: ennustus.ee.

kuupäev: 15.11.2019
Teenus

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 900 1727. Vaata, kes on hetkel liinil: ennustus.ee.

kuupäev: 15.11.2019
Kuulutusi leitud 155
1 2 3 4 5 6 7 8