Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub neli korda nädalas esmaspäevast neljapäevani
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated

Alates 01.03.2020 hakkab Sillamäe linna kodutarbijatele kehtima järgmine maagaasi piirhind – 0,265 /m³. Hind on toodud ilma käibemaksuta.

kuupäev: 27.01.2020
Ehitus/ remont

Lammutustööd. Majad, korterid jne. Muld, liiv, killustik transpordiga. Tallinn, Harjumaa. Tel 5660 4605.

kuupäev: 27.01.2020
Teenus

Ennustusliin. 0,95 /min. Tel 900 3014.

kuupäev: 27.01.2020
Ost
Sõidukite kokkuost. Tel 5693 2565. kuupäev: 27.01.2020
Ost
Ostame igas seisus autosid. Kustutame ARKist. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310. kuupäev: 27.01.2020
Ehitus/ remont

Vannitoafirma renoveerib ja ehitab uusi vannitube. Teeb ka sise- ja väliüldehitustöid. Tel 631 3330.

kuupäev: 27.01.2020
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 27.01.2020
Müük

Küttepuud, kuiv sanglepp ja toores kask ja lepp. Võtikmetsa OÜ. Tel 504 9838.

kuupäev: 23.01.2020
Teated

Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade: Saku Vallavalitsus teatab, et kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 ja ASi Saku Maja taotluse alusel on alustatud Harju maakonnas Saku vallas Roobuka külas Roheluse tee 31 (registriosa number 6260050, katastritunnus 71801:001:1824) kinnisasjale sundvalduse seadmise menetlusega. Taotluse aluseks on projekt “Roobuka piirkonna ÜVK projekt. Vee- ja kanalisatsioonitorustikud, piirkond 1” töö nr 1193/19-01. Sundvalduse sisuks on Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava elluviimiseks vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamine ning ekspluateerimine trasside talituse tagamise eesmärgil. Sundvalduse pindala Roheluse tee 31 kinnistul on 103 m2. Kinnisasja omaniku Vladimir Tsihoni (Tsihon) pärijatel on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada Saku Vallavalitsusele oma arvamus (KAHOS § 39 lg 4). Sundvalduse seadmise taotlusega on võimalik tutvuda Saku Vallavalitsuses, Teaduse tn 13, Saku alevik, E, T, N 8-17; K 8-18 ja R 8-14.

kuupäev: 22.01.2020
Teated

Saku Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 29 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Kokatalu tee 1 (katastritunnus: 71801:001:1231) maaüksuse ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Saku vallas Tänassilma tee, Kokatalu tee ja Kokatalu tee 5 maaüksuste vahel ning moodustub Kokatalu tee 1 maaüksusest ja Kokatalu tee maaüksuse osast. Planeeritava ala suurus on ca 6200 m2. DP lahendusena jaotatakse planeeritav ala kolmeks krundiks, millele määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamud võivad olla kuni 2korruselised ja kuni 9 meetri kõrgused ning abihooned ühekorruselised ja kuni 6 meetri kõrgused. Juurdepääs kruntidele on planeeritud Tänassilma teelt ja Kokatalu teelt. Elamud saavad vee olemasolevast puurkaevust. Olmereoveed kogutakse sertifitseeritud klaasplastist kogumismahutitesse, kuid kui piirkonda rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon, tekib kohustus sellega liituda. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale. Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

kuupäev: 21.01.2020
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 21.01.2020
Müük

Avaliku enampakkumise teade: OÜ Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co korraldab kliendi käsundi alusel avaliku enampakkumise. Enampakkumisel realiseeritakse OÜ-le Metallehitus (registrikood 12204127) kuuluvad vallasasjad (metallitööde materjal, seadmed, kontori sisseseade jne) tervikvarana, mis on koormatud üürileandja pandiõigusega ja on Oniar OÜ otseses valduses. Enampakkumisel müüdav vara asub ja on hoiustatud Rapla maakonnas Märjamaa vallas Märjamaa alevis. Tervikvara alghind on 100 000 eurot. Vara müüakse üksnes tervikvarana. Enampakkumisel oleva vara info ja enampakkumise tingimustega saab tutvuda portaalis varad.ee otseviitega varad.ee/Metallehitus. Täiendava info saamiseks, sh varaga tutvumiseks alates enampakkumise teate avaldamisest kuni enampakkumise lõpuni ning täiendava pildimaterjali saamiseks, saata kiri e-posti aadressile info@eversheds-sutherland.ee pealkirjaga „Enampakkumine 140120“. Avalik enampakkumine toimub kirjalike ostupakkumistena. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressile info@eversheds-sutherland.ee pealkirjaga „Enampakkumine 140120“ hiljemalt 18.02.2020 kell 23.59. Lisaks tuleb tasuda tagatisraha 10 000 eurot OÜ Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co kontole EE072200 2210 1386 4232. Pakkumine loetakse tehtuks vaid tagatisraha laekumisega eelnimetatud kontole hiljemalt 18.02.2020 kell 23.59. Kolmandad isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, palutakse neist põhistatult teavitada enampakkumise läbiviijat e-posti aadressil info@eversheds-sutherland.ee hiljemalt 18.02.2020 kell 23.59.

kuupäev: 16.01.2020
Teated

Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade: Saku Vallavalitsus teatab, et kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 ja ASi Saku Maja taotluse alusel on alustatud Harju maakonnas Saku vallas Kiisa alevikus AÜ Saare (registriosa number 9621002, katastritunnus 71810:001:0034) kinnisasjale sundvalduse seadmise menetlusega. Taotluse aluseks on projekt “Saku valla lõunaosa ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Metsanurme ja Kiisa piirkond. Osa-1 Magistraaltorustik ja vaakumkanalisatsioon” töö nr 2007. Sundvalduse sisuks on Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava elluviimiseks vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamine ning ekspluateerimine trasside talituse tagamise eesmärgil. Sundvalduse pindala AÜ Saare kinnistul on 5899 m2. Kinnisasja omanikul, Aiandusühistul Saare, on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada Saku Vallavalitsusele oma arvamus (KAHOS § 39 lg 4). Sundvalduse seadmise taotlusega on võimalik tutvuda E, T, N kell 8-17, K 8-18 ja R 8-14 Saku Vallavalitsuses, Teaduse tn 13, Saku alevik.

kuupäev: 16.01.2020
Teated

MTÜ Teine Tants kuulutab välja avaliku stipendiumi konkursi loominguliseks tegevuseks kaasaegse tantsu ja teiste etenduskunstide vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 24. jaanuar 2020. Avaldus, projekti kirjeldus ja CV saata: saal@saal.ee või Pikk 20, 10133 Tallinn. Lisainfo: saal@saal.ee.

kuupäev: 15.01.2020
Kuulutusi leitud 14
1