Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated

Saue Vallavalitsus kehtestas oma 06.11.2019 korraldusega nr 1307 Saue valla Riisipere aleviku Nissi tee 36a kinnistu detailplaneeringu. Riisipere aleviku Nissi tee 36a (51802:003:0667, 3303 m², elamumaa 100%) kinnistu asub Saue valla Riisipere aleviku keskosas Riisipere-Nurme riigitee (Nissi tee) ääres väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikult kasutatavalt ja Nissi teega ühendatud Kungla tänavalt. Planeeritav ala on valdavalt looduslik rohumaa, mis on hoonestamata ning millel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Nissi tee 36a elamumaa kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks, määrata neile ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Kummalegi moodustatavale uuele elamumaa krundile on detailplaneeringuga antud ehitusõigus ühepereelamu ja seda toetavate abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Nissi valla üldplaneeringuga, mille kohaselt asub planeeritav kinnistu väikeelamute piirkonnas. Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; tel 679 0171).

kuupäev: 19.11.2019
Teenus

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727.

kuupäev: 19.11.2019
Ehitus/ remont

Litsentseeritud vannitoafirma renoveerib ja ehitab uusi vannitube. Tel 631 3330.

kuupäev: 19.11.2019
Müük

Eesti hagija emased kutsikad. Tel 504 1924.

kuupäev: 19.11.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 19.11.2019
Teenus

Ennustusliin. 0,95 €/min. Tel 900 3014.

kuupäev: 18.11.2019
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 13.11.2019
Ost

Sõidukite kokkuost üle Eesti. Tel 5693 2565.

kuupäev: 13.11.2019
Ost

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

kuupäev: 13.11.2019
Teenus

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 900 1727.

kuupäev: 13.11.2019
Ost

Ostame igas seisus autosid. Kustutame ARKist. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310.

kuupäev: 13.11.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavolikogu tunnistas 31.10.2019 otsusega nr 61 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20.03.2007 korraldusega nr 235 kehtestatud Maidla küla Rebaseuru kinnistu detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistati detailplaneering Maidla külas (Remmelga tee 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, Remmelga tee, Kvartsi tee L1) kinnistute osas. Otsusega on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel: https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine.

kuupäev: 11.11.2019
Äriteenus

Soome ja Rootsi valmisfirmad. E-post: info@lexrex.fi. Tel 5028 365.

kuupäev: 11.11.2019
Teated

Saue Vallavalitsus võttis 30.10.2019 korraldusega nr 1280 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Koru põik 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru põik 2 ja 4 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku kuni 370 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-15˚. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku-Tabasalu tee vahelisel alal. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,3 ha. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses, millega saab tutvuda Saue valla veebilehel http://sauevald.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Detailplaneeringu avalikustamine toimub 18.11.2019 kuni 01.12.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Lisainfo: info@sauevald.ee.

kuupäev: 06.11.2019
Ost

Autode kokkuost. Ümbervormistamine. Iga seisund, parim hind! Tel 5614 0401.

kuupäev: 06.11.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus võttis 30.10.2019 korraldusega nr 1279 vastu ja suunas avalikustamisele Jõgisoo külas Kurvi, Keila mnt 1 ja Kanama kergtee L1 kinnistute detailplaneeringu, mille kohaselt moodustatakse kokku kolm äri-, tootmis- ja transpordimaa krunti. Planeeringu tellijaks on W-Glass OÜ, kelle põhitegevusalaks on lehtklaasi töötlemine ja turvaklaaside tootmine, kavandab kinnistutele püstitada kaks äri- ja tööstushoonet. Kinnistud jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Kanama liiklussõlme ja Keila maantee vahelisele maa-alale. Planeeringuala jääb Saue linna keskusest ca 3,5 km kaugusele. Planeeritava maa-ala suuruseks kokku on ca 7,0 ha. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses, millega saab tutvuda Saue valla veebilehel: http://sauevald.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Detailplaneeringu avalikustamine toimub 18.11.2019 kuni 01.12.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Lisainfo: info@sauevald.ee.

kuupäev: 05.11.2019
Kuulutusi leitud 16
1