Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub neli korda nädalas esmaspäevast neljapäevani
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teenus

Pakume kvaliteedile orienteeritud ettevõttena üldehitustöid: katuse-, fassaadi-, vee- ja kanalisatsiooni-, vundamendi-, juurdeehitus- jt. Võta meiega ühendust tel 5600 3942 või kirjuta aadressil info@norencehitus.ee.


kuupäev: 06.02.2020
Taimekasvatus müük

Kvaliteetsed kompleksväetised NPK 18:9:15+7S + mikro; NPK 21:6:11+4S jt. Samuti kartuliväetised soodushindadega. Hinnad al 260 €/t. www.novaviking.weebly.com. Küsi lähemalt tel 5569 7450.

kuupäev: 06.02.2020
Mitmesugust

Müüa sauna ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte ja paigaldus. Hinnad soodsad. Pottsepatööd. Tel 505 4355.

kuupäev: 06.02.2020
Talutehnika müük

Müüa Jaakko, Arska, Antti viljakuivatid 100-260 hl. Müüa elevaatorid, elevaatori kopad, rihmad jm. Tavaadrad 2, 3, 4 hõlmaga Kverneland, Överum Fiskars, 3hõlmalised pöördadrad. Kultivaatorid 2,5-4 m. Belarus 825 kraanaga ja sahk. Tel 506 1219.

kuupäev: 06.02.2020
Loomad müük

Müüa kaks 1,8-aastast Ab pulli. Pullid musta värvi, PRIAs ja EPJ-is arvel. Asume Raplamaal. Info tel 507 9115.

kuupäev: 06.02.2020
Kinnisvara ost

Ostame heas korras talukompleksi privaatses kohas. Maa suurus võiks olla alates 3 ha-st. Hooned võivad vajada remonti. Ligipääsetavus võiks olla hea. Tel 5196 0187.

kuupäev: 06.02.2020
Teenus

Teenustöö rändsaekaatriga (ketas). Ei vaja elektrit. Tel 517 7679.

kuupäev: 06.02.2020
Kinnisvara müük

Müüa maja looduskaunis Taageperas külas, Sumbergi. Kinnistu kood 20301:002:1180. Korralik. 3 tuba. Tel 5393 1019.

kuupäev: 06.02.2020
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 6 tunnistati kehtetuks Saku valla Jälgimäe küla Murimäe tee 24 (katastritunnus: 71801:003:0329) maaüksuse detailplaneering (edaspidi DP). DP ala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 4412 m2. Kinnistule on püstitatud üks üksikelamu ja abihoone. Elumaja ja abihoone ehitusalune pind kokku ületab DP-ga lubatut. Omaniku soov on seadustada olemasolevad ehitised projekteerimistingimuste (edaspidi PT) menetlemise kaudu. Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta DP koostamata ning püstitada ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega PT alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Murimäe tee 24 kinnistul olev hoonestus sobib keskkonda. Planeeringu kehtetuks tunnistamine ning menetlemine PT kaudu ei riiva kellegi õigusi. DP kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/kehtetud-detailplaneeringud.

kuupäev: 05.02.2020
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 68 kehtestati Saku valla Juuliku küla Nurme tn 88 (katastritunnus: 71801:001:1398) maaüksuse detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Saku aleviku vahetus läheduses, Juuliku külas. Ala piirneb idast Nurme tn 86 kinnistuga, lõunast Nurme tn 90 kinnistuga, läänest Nurme tn 92 kinnistuga ning põhjast Juuliku kinnistuga ning moodustub Nurme tn 88 kinnistust. Planeeritava ala suurus on 4741 m2. DP lahendusena jaotatakse planeeringuala kaheks elamumaa krundiks, milledele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Elamud võivad olla kuni kahekorruselised ja kuni 9 meetri kõrgused ning abihooned ühekorruselised ja kuni 6 meetri kõrgused. Juurdepääs krundile positsiooninumbriga 1 on planeeritud Nurme tänavalt sissesõiduteega. Juurdepääs krundile positsiooninumbriga 2 säilitab endise väljakujunenud juurdepääsu Nurme tn 86 maaüksust läbiva tee kaudu. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale. DP kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

kuupäev: 05.02.2020
Teenus

Lammutustööd. Majad, korterid, kontorid. Multilift-konteinerite rent, prahivedu. Tallinn, Harjumaa. Tel 5660 4605.

kuupäev: 05.02.2020
Teenus

Lammutustööd. Korterid, majad jne. Muld, liiv, killustik transpordiga. Tallinn, Harjumaa. Tel 5660 4605.

kuupäev: 05.02.2020
Kuulutusi leitud 112
1 2 3 4 5 6