Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub neli korda nädalas esmaspäevast neljapäevani
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 25.03.2020
Teenus
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 25.03.2020
Teenus

Kevad on käes, kodud korda! Katuse-, fassaadi-, tänavakivide pesu. Abihoonete ja terrasside ehitus. E-post: stowen.info@gmail.com. Tel 5781 5877.

kuupäev: 24.03.2020
Teated

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavolikogu tunnistas 27.02.2020 otsusega nr 13 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 08.02.2011 korraldusega nr 63 kehtestatud Maidla küla Tammemetsa kinnistu detailplaneeringu planeeritava abihoone kõrguse osas. Lisainfo Saue valla veebilehel: https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine.

kuupäev: 24.03.2020
Teated

Saue valla üldplaneeringu eelnõu avalikustamine. Saue Vallavalitsus teatab koostatava Saue valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 9. aprillist kuni 8. maini 2020. Üldplaneeringu kaardi, seletuskirja ja KSH aruande eelnõu materjal on kättesaadav valla veebilehel sauevald.ee/koostatav-uldplaneering. Lisainfot jagab abivallavanem Kalle Pungas, tel 506 6974, e-post: kalle.pungas@sauevald.ee. Materjaliga on võimalik tutvuda ka tööaegadel valla keskuses Saue linnas (Tule tn 7) ning halduskeskustes Laagris (Veskitammi tn 4), Riisiperes (Metsa tn 7) ja Haibas (Riisipere tee 8). Võimalikust eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel info@sauevald.ee või telefonitsi: Saue tel 679 0180, Laagri tel 654 1130, Riisipere tel 608 7231, Haiba tel 679 3014. Planeeritavaks alaks on kogu Saue valla haldusterritoorium (suurusega ca 630 km²) ning planeeringuala piiriks on Saue valla halduspiir. Üldplaneeringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste Saue valla, Saue linna, Nissi valla ja Kernu valla üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused. Täpsustatud on tiheasustusega alade piire, sh on ühiseks tiheasustusega alaks ühendatud Laagri alevik ja Saue linn. Laagri aleviku ja Saue linna keskustes on kasutusele võetud uus juhtotstarve keskuse maa. Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad järgmiselt: 26. mail 2020 Riisiperes Nissi tee 33; 27. mail 2020 Haibas Riisipere tee 8; 2. juunil 2020 Saue linnas Tule tn 7; 3. juunil 2020 Laagris Veskitammi tn 4. Kõik arutelud algavad kl 17.30. Kui võimalik eriolukord ei luba koosolekuid läbi viia, siis avaldatakse selle kohta eraldi teavitus.

kuupäev: 23.03.2020
Kuulutusi leitud 145
1 2 3 4 5 6 7 8