Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Loomad ost
Ostan lüpsilehma. Tel 520 3033. kuupäev: 10.10.2019
Loomad müük

Müüa igas vanuses maheuttesid. Asuvad Tartumaal. Lisainfo tel 5804 3763.

kuupäev: 10.10.2019
Loomad müük

Müüa 8 vanemat ET lammast, 2 noort ET jäära ja mõned paaritusealised ET noored uted. Tel 5663 1155.

kuupäev: 10.10.2019
Töö pakun

Pakume tööd lüpsjale Harjumaal Kiili vallas. Grupis 50 looma, torusselüps. Elamiseks tuba kohapeal, töö graafiku alusel. Kiire. Info tel 5666 4722.

kuupäev: 10.10.2019
Talutehnika müük

Rehvid! Traktoritele, põllu- ja metsatöömasinatele, haagistele, laaduritele, autodele jne.Vajadusel transport. Tel 513 2710, 782 1441.

kuupäev: 10.10.2019
Teenus
Elektritööd ja projekteerimine Lõuna-Eestis. Tel 520 5016. kuupäev: 10.10.2019
Talutehnika müük

Viljakuivatid 100-300 hl, ahjud 170-500 kW, elevaatorid, rihmad, kopad, poldid jm. Pöörd- ja tavaadrad 3 hõlma, kultivaatorid 2,5-4 m, Belarus 825 ja 805. Tel 506 1219.

kuupäev: 10.10.2019
Teenus

Ahjude, pliitide, soojamüüride ja kaminate remont. Tööpiirkonna lähtepunktiks on Tartu. Tel 5594 6425.

kuupäev: 10.10.2019
Kinnisvara ost

Soovin osta talumaja koos metsaga (põllumaaga). Kristel, e-post 1975kristel@gmail.com. Tel 506 6164.

kuupäev: 10.10.2019
Taimekasvatus müük

Müüa suuremas koguses ruloonsilo (ristiku kõrreliste segu) ja põhku (oder, nisu). www.siloteenus.ee. Info tel 5656 7757.

kuupäev: 10.10.2019
Mitmesugust

Müüa konservikarpe 325 g. Koos tava- ja easy-open-kaantega. Kastis 48 tk. Tel 503 0616.

kuupäev: 10.10.2019
Ehitusmaterjal müük
Uus saun. Müüa 100 mm freespalgist saun. 7 m × 2,1 m. Puukeris, leililava ja dušinurk on hinna sees. Hind 4900 €. Tel 5836 6191. kuupäev: 10.10.2019
Müük

Müüme elupuude ‘Smaragd’ ja ‘Brabant’ potitaimi. Tel 5194 3567.

kuupäev: 09.10.2019
Teated

Saue Vallavalitsus avaldab teadaande kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel. Saue Vallavalitsus sundvalduse seadjana teatab, et on alustanud sundvalduse seadmise menetlusega Saue vallas asuvatele kinnisasjadele Elektrilevi OÜ kasuks. Taotluse aluseks on Hepta Group Energy OÜ poolt koostatud tööprojekt VT1063 “Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Kaasiku küla I“. Sundvaldus seatakse ehitatavate elektroonilise side kaabelliinide talumiskohustuse kehtestamiseks kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole liini äärmistest kaablitest, kasutusõiguse ala pindala on 330 m2. Sundvaldusega koormatav kinnistu: Harju maakond, Saue vald, Kaasiku küla, Puhkemetsa (registriosa nr 13289102, katastritunnus: 29703:001:0183), kinnistu omanik on Erden Güven. Kinnisasjade omanikel on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada sundvalduse seadjale oma arvamus (KAHOS § 39 lg 4). Sundvalduse seadmise taotlusega on võimalik tutvuda Saue Vallavalitsuses Tule tn 7, Saue linn, Saue vald, Harju maakond.

kuupäev: 08.10.2019
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavolikogu 22.09.2019 otsusega nr 45 kehtestati Saku valla Tammemäe küla Tammemäe tankla ja Viimsi metskond 21 kinnistu detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tammemäe külas Tallinn-Saku-Laagri tee ja Saku liiklussõlme vahelisel alal. DP ala moodustavad Tammemäe tankla (71801:001:0320), osa Viimsi metskond 21 (71801:001:1146), osa Tallinn-Saku-Laagri tee (71801:005:0411) ja osa Saku liiklussõlme maaüksused (katastritunnus: 71801:001:1217). DP ala suurus on ca 12 000 m2. DP lahendus näeb ette Tammemäe tankla kinnistu suurendamist ning moodustatavale krundile (pindalaga 7861 m2, 100% ärimaa) rajatakse tankla, kauplusehoone ja selveautopesula. Ehitisealuseks pinnaks on 1180 m2, lubatud on rajada kuni 4 ühekorruselist kuni 7 m kõrgust hoonet. Rekonstrueeritakse Päästekeskuse tee, rajatakse raskeveokite parkla. Päästekeskuse tee 2 kinnistul asuva kortermaja ja tankla vahele püstitatakse müra tõkestamiseks ja privaatsuse tagamiseks 2 m kõrgune plankaed. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (edaspidi ÜP) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja osaliselt metsamaa. DP sisaldab ÜP muutmise ettepanekut, kuna soovitakse muuta metsamaa maakasutuse juhtotstarvet kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa juhtotstarbeks. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Kehtestatud DP korraldusega saab tutvuda Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

kuupäev: 07.10.2019
Kuulutusi leitud 155
1 2 3 4 5 6 7 8