Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub neli korda nädalas esmaspäevast neljapäevani
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Ehitusmaterjal müük

Müüa katuseroogu ja traktori lisaraskus 900 kg. Tel 513 5516.

kuupäev: 05.12.2019
Tutvus

50 a ettevõtjast mees Kesk-Eestist tutvub vähekindlustatud üksikemaga, et muuta lähenev jõuluaeg paremaks. Lihtne sponsorlusprojekt. Samuti ootan kontakti ühelt loomade turvakodult, et ka sinna kingitus teha. Tel 4897698

kuupäev: 05.12.2019
Taimekasvatus müük
Müüa söödaotra. Tel 5669 9720. kuupäev: 05.12.2019
Töö pakun

Pakume tööd traktorist-farmitöölisele Virumaal. Vajalikud A ja B kat juhiluba. Elamispinnavõimalus. Info tel 505 2846.

kuupäev: 05.12.2019
Talutehnika müük

Rehvid! Traktoritele, põllu-, metsatöömasinatele, haagistele, laaduritele, autodele jne. Vajadusel transport. Tel 513 2710, 782 1441.

kuupäev: 05.12.2019
Teenus

Litsentseeritud vannitoafirma renoveerib ja ehitab uusi vannitube. Tel 631 3330.

kuupäev: 05.12.2019
Töö pakun

Otsime Soome tööle kogemustega lüpsjaid ja sigalatöötajaid. Täpsem info: www.aravu.ee ja tel 5629 8044.

kuupäev: 05.12.2019
Mitmesugust

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte ja paigaldus, hinnad soodsad. Pottsepatööd. Tel 505 4355.

kuupäev: 05.12.2019
Teenus

Katuste pesu, värvimis- ja remonttööd, rennide puhastus, akende pesu. Tel 5638 8994.

kuupäev: 05.12.2019
Mets ja puit müük

Müüa hulgi jõulukuuski istandusest, ka väljakukuuski. Asukoht Kiili vald, Harjumaa. Info e-postil valdnakardo@gmail.com, tel 5349 2730.

kuupäev: 05.12.2019
Mitmesugust

Ostan tegutseva põllumajandusettevõtte. Meie nooruslik ja sõbralik meeskond omab pikaajalist praktilist kogemust põllumajandussektoris. Täpsem info tel 512 8817.

kuupäev: 05.12.2019
Teenus

Korstnapühkija. Tallinn ja Harjumaa. AKT. Lisaks väiksemad pottsepatööd. Tellimine tel 528 2791 või 515 5155.

kuupäev: 05.12.2019
Teenus

Mobiilse saekaatri teenus üle Eesti. Palgi max läbimõõt 1 m, max lõikepikkus 8,5 m. Asume Järvamaal. Tel 5343 1769, 514 7759.

kuupäev: 05.12.2019
Teenus

Ennustan ja nõustan. Tarokaardid näitavad teed. Ennustaja Mia. Tel 900 2141.

kuupäev: 04.12.2019
Teenus
Ennustan ja nõustan. Tarokaardid näitavad teed. Ennustaja Mia. Tel 900 2141. kuupäev: 04.12.2019
Teenus
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 04.12.2019
Annan rendile

Üürile anda 3toaline korter Mustamäel Vilde teel. Tel 504 5412.

kuupäev: 03.12.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teavitab: Saue Vallavalitsus võttis 27.11.2019 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa külas Liivakumäe (katastritunnus 72701:002:0275) ja Kärneri 2 (katastritunnus 72701:002:0258) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistud 22ks elamu-, sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning sellega määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute ning abihoonete püstitamiseks. Maa-ala asub Vanamõisa küla keskusalal. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeringuala jääb Vanamõisa külas Viirpuu tee, Välja tee, Vabaõhukeskuse tee ning Suurevälja tee äärde jäävate elamute vahelisele maa-alale. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 5,2 ha. Detailplaneeringu avalikustamine toimub 16.12.2019 kuni 29.12.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Lisainfo: info@sauevald.ee.

kuupäev: 03.12.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teavitab: Saue Vallavalitsus võttis 27.11.2019 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Vatsla külas Rehaka (72701:001:0230) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve äri,- tootmis- ja transpordimaaks, krunditakse kümneks äri- ja tootmismaa ning kaheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kahekümnele äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Rehaka kinnistu asub Vatsla külas, Saue ja Harku valla piiril. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub Rehaka kinnistu tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 6,6 ha. Detailplaneeringu avalikustamine toimub 16.12.2019 kuni 29.12.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Lisainfo: info@sauevald.ee.

kuupäev: 02.12.2019
Teenus

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727.

kuupäev: 02.12.2019
Kuulutusi leitud 140
1 2 3 4 5 6 7