Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Ehitus/ remont
Korterite, vannitubade rem. Elektri- ja torutööd. Lamekatuste remont, rullmat, SBS, roovitus. Tel 5850 8713. kuupäev: 25.09.2018
Teenus
Ennustusliin. Tel 900 3014 (0,95 €/min). kuupäev: 25.09.2018
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 25.09.2018
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 24.09.2018
Teenus
Ennustusliin. Tel 900 3014 (0,95 €/min). kuupäev: 22.09.2018
Ost
Igas seisus autode kokkuost. Registrist kustutamine. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310. kuupäev: 22.09.2018
Müük
Müüa korras elumaja vana Riia mnt ääres. Tel 5344 8415. kuupäev: 21.09.2018
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 531 algatati Saku aleviku Üksnurme tee 4, 4a, 4b (katastritunnused 71801:001:2028, 71801:001:2029, 71801:001:2030) maaüksuste ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP koostamise eesmärk on Üksnurme tee 4, 4a, 4b kinnistute ehitusõiguse määramine ehitisealuse pinna suurendamiseks. Planeeritav ala asub Saku alevikus Rahula-Saku tee ääres. Planeeringuala piirneb läänest Kivisalu tee 2, 4 ja 6 kinnistute ja riigimaaga, põhjast Saku vallale kuuluva Lepiku haljaku kinnistuga ning idast Üksnurme tee 2 kinnistuga. Planeeritav ala koosneb Sepa II kinnistu Üksnurme tee 4, 4a, 4b ja Üksnurme tee L7 maaüksustest (katastritunnused 71801:001:2028, 71801:001:2029, 71801:001:2030; 71801:001:2031) ning Üksnurme tee lõik 1 kinnistust (katastritunnus 71801:005:0464). Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (edaspidi ÜP) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa. DP on ÜP kohane. Planeeritava ala suurus on u 1,24 ha. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku). kuupäev: 21.09.2018
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 532 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Metsnugise tee 4 kinnistu (katastritunnus 71801:001:0619) detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Kivinugise tee ja Metsnugise tee (katastritunnus 71801:001:0623) vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Metsnugise tee 4 kinnistu ning osa Kivinugise ja Metsnugise teest. Ala suurus on u 4507 m2. DP järgi jaotatakse kinnistu 2 krundiks, millele määratakse hoonestusalad ja ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Kummalegi krundile võib rajada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet. Üksikelamud võivad olla kuni 2korruselised ja kuni 9 m kõrgused ning abihooned 1korruselised ja kuni 6 m kõrgused. Kruntide pindalad on 1706 m2 ja 2170 m2, suurimad lubatud ehitisealused pinnad on vastavalt 341 m2 ja 434 m2. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda aadressil http://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku). kuupäev: 21.09.2018
Ehitus/ remont
Teeme remondi- ja maalritöid korterites ja majades. Tel 5333 4847. kuupäev: 21.09.2018
Teenus
Kaardid ennustavad, 24 h. Tel 900 1727. kuupäev: 21.09.2018
Kinnisvara müük
Müüa hea juurdepääsuga privaatne taastamist vajav talu koos maa ja metsaga. Krundil elekter, kaev ja vana amortiseerunud talumaja. Täpsem info asja kohta kohapealt. Kokkusaamiseks helista tel 5381 3357. kuupäev: 20.09.2018
Talutehnika ost
Ostan ratastraktoreid ja igas seisukorras põllutehnikat üle Eesti. Helistada võib igal ajal. Tel 5698 9013. kuupäev: 20.09.2018
Talutehnika müük
Rehvid traktorile, põllu- ja metsamasinale, haagisele, laadurile, autole jne. Rullpressi rihmad. Transport. Tel 513 2710, 782 1441. kuupäev: 20.09.2018
Teenus
Puurkaevude ja salvkaevude puhastamine, remont, pumpade paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Tel 5873 9451. kuupäev: 20.09.2018
Talutehnika ost
Ostan Belarusi traktori, Saksa virtsapüti, 4-11 t sõnnikulaoturi, Kirgistani heinapressi, T-16, T-25, T40AMi, ruloonpressi, mootoreid, rehve. Tel 5609 6431. kuupäev: 20.09.2018
Loomad ost
Ostame mahe-, piima- ja lihaveiseid lihaks. Tel 5647 3099. kuupäev: 20.09.2018
Talutehnika müük
T-16, T-25 (RS-09 varuosad), T40AM. 4 t sõnnikulaotur, kivikoristaja UKP-07, GAZ-53 diisel (dokumendid), Niva kombaini rattad, Saksa virtsapütt. Tel 5353 3787. kuupäev: 20.09.2018
Talutehnika müük
MTZ-82.1, 2001. a, 3000 töötundi, frontaallaaduriga + eemaldatav tagakaevekopp, kaasa tagumine rippsüsteem. Saksa heinakaarutaja, 11 t sõnnikulaotur, 6 t sõnnikulaotur, vaheltharimisrattad, heinakaarutaja, ZILi haagis GKB (6 t), Põltsamaa kast. MTZ-52 varuosadeks. Tel 5616 8769. kuupäev: 20.09.2018
Talutehnika müük
Case 1690 4 x 4 esilaaduriga, MTZ-52, 7 t sõnnikulaotur, T40 mootor, 2 t haagis, T40AMi varuosad. MTZ D-240 mootor. Tel 522 2777. kuupäev: 20.09.2018
Kuulutusi leitud 148
1 2 3 4 5 6 7 8