Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab Karl Ždanovitši, Tatjana Jerjominat, Helle Niineorgu ja Kristine Niineorgu 05.04.2017 korralduse nr 238 "Sundvalduse seadmine Tammiku üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja kanalisatsioonitorustik) talumiskohustuse kehtestamiseks Harjumaal Keila vallas Laulasmaa külas Tammiku üldmaal (katastritunnus 29503:032:0170) kinnistule nr 14557402. Talumiskohustuse ala pindala on 1401 m², torustiku pikkus 792 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab AÜ Laulasmaa 05.04.2017 korralduse nr 234 "Sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Laulasmaa üldmaale" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonirajatis) talumiskohustuse kehtestamiseks ASi Lahevesi kasuks Aiandusühistu Laulasmaa omandis olevatele, Harju maakonnas Keila vallas Laulasmaa külas kinnistu registri osa nr 3923302 asuvatele katastriüksustele: 1.1. Laulu üldmaa 1 asuv, katastritunnus 29503:021:0421, talumiskohustuse ala 911 m2, torustiku pikkus 510 m; 1.2. Laulu üldmaa 2 asuv, katastritunnus 29503:021:0422, talumiskohustuse ala 267 m2, torustiku pikkus 148 m; 1.3. Laulu üldmaa 3 asuv, katastritunnus 29503:021:0423, talumiskohustuse ala 341 m2, torustiku pikkus 178 m; 1.4. Laulu üldmaa 4 asuv, katastritunnus 29503:021:0424, talumiskohustuse ala 590 m2, torustiku pikkus 358 m; 1.5. Laulu üldmaa 5 asuv, katastritunnus 29503:021:0425, talumiskohustuse ala 532 m2, torustiku pikkus 186 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab AÜ Linavästriku 29.03.2017 korralduse nr 214 "Sundvalduse seadmine Linavästriku üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks"vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse, kanalisatsiooni-, vaakum- ja survekanalisatsioonitorustiku ning reoveepumpla) talumiskohustuse kehtestamiseks Aiandusühistule Linavästriku kuuluvale, Harju maakonnas Keila vallas Linavästriku üldmaal asuvale kinnistule (registriosa nr 3208702, katastritunnus 29503:025:0430) ASi Lahevesi kasuks. Talumiskohustuse ala pindala on 4788 m², torustiku pikkus 2754 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab AÜ Ariva 29.03.2017 korralduse nr 206 "Sundvalduse seadmine Ariva üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustik) talumiskohustuse kehtestamiseks Aiandusühistule Ariva kuuluvale, Harju maakonnas Keila vallas Laulasmaa külas Ariva üldmaal asuvale kinnistule nr 9275402 (katastritunnus 29503:013:0230) ASi Lahevesi kasuks. Talumiskohustuse ala pindala on 2512 m², torustiku pikkus 1284 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab Lohusalu AÜ 29.03.2017 korralduse nr 208 "Sundvalduse seadmine Salu üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonirajatise) talumiskohustuse kehtestamiseks Lohusalu Aiandusühistule kuuluvale, Harju maakonnas Keila vallas Laulasmaa külas Salu üldmaal asuvale kinnistule nr 7963202 (katastritunnus 29503:006:1070) ASi Lahevesi kasuks. Talumiskohustuse ala pindala on 8213 m², torustiku pikkus 3905 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab AÜ Tornimäe Eva 29.03.2017 korralduse nr 209 "Sundvalduse seadmine Eva üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste talumiskohustuse kehtestamiseks Harju maakonnas Keila vallas Meremõisa külas Eva üldmaal asuvale kinnistule nr 14100102, (katastritunnus 29503:029:0001) ASi Lahevesi kasuks. Talumiskohustuse ala pindala on 5311 m², torustiku pikkus 2511 m ja laius 2 m äärmise torustiku teljest. kuupäev: 22.08.2017
Ehitus/ remont
Elektriku-torulukksepateenus. Tel 5850 8713. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskond tuvastab järgmiste relvade omanikke: Prantsuse kergekuulipilduja FN 24/29; raskekuulipilduja Maxim-1910 kal 7,62 nr УП95 relvaraud; raskekuulipilduja Maxim-1910 kal 7,62 nr 105935 relvaraud; DP-27 kal 7,62 nr 879 relvaraud; DP-27 kal 7,62 nr 587 relvaraud; DP-27 kal 7,62 nr P539 relvaraud; DP-27 kal 7,62 relvaraud. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonda Transvaali 58 Kuressaare; tel 454 9705; laane@politsei.ee. kuupäev: 22.08.2017
Kinnisvara ost
Lp korteriomanik! Raid & Ko kliendid ostavad kortereid Tallinnas. Sobiva pakkumise korral kiire tehing! Tel 5666 9078, Eve. kuupäev: 22.08.2017
Ost
Igas seisus autode kokkuost. Tel 5823 8310. kuupäev: 22.08.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 22.08.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017 korraldusega Vatsla külas Vatslaoru AÜ 25a (72702:002:0232) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga jagada kinnistu kaheks üksikelamukrundiks ning määrata ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017 korraldusega Vanamõisa külas Vanamõisa tee 20 (72701:002:1326) ja Männituka (72701:002:1325) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga kinnistud kruntida, maasihtotstarve osaliselt muuta transpordimaaks ning määrata ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017 korraldusega Alliku külas Koruserva (72701:001:1542) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga kinnistu kruntida, maasihtotstarve muuta osaliselt elamu,- sotsiaal- (üldkasutatavaks maaks) ja tootmismaaks ning määrata ehitusõigus kuni viie (6 boksiga) ridaelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisainfo: http://sauevald.ee; info@sauevald.ee. kuupäev: 21.08.2017
Kinnisvara ost
Lp korteriomanik! Raid & Ko kliendid ostavad kortereid Tallinnas. Sobiva pakkumise korral kiire tehing! Tel 526 4747, Urmas. kuupäev: 19.08.2017
Ost
Igas seisus autode kokkuost, registrist kustutamine. Tel 5823 8310. kuupäev: 19.08.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 19.08.2017
Pakun tööd
Tallinna lasteaed Pääsusilm korraldab konkursi õpetaja 1,0 ametikoha ja muusikaõpetaja asendaja 0,5 ametikoha täitmiseks alates 01.09.2017. Avaldus ja CV esitada hiljemalt 25.08.2017 e-posti aadressil paasusilm@la.tln.edu.ee. Tel 518 6465. kuupäev: 18.08.2017
Pakun tööd
Ehitusfirma pakub tööd maalrile või maalrite brigaadile ehitusobjektil Tallinnas. Alustada saab kohe, tähtaeg 11. september. Tel 518 6146. kuupäev: 18.08.2017
Taimekasvatus ost
Ostame rukist (ka tungalteraga), nisu, otra (ka tuulekaeraga), rapsi (ka sorteerimata). Meie poolt vedu. Tel 5661 4126. kuupäev: 17.08.2017
Teenus
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont. Vajadusel rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Üle Eesti. Tel 557 4792. kuupäev: 17.08.2017
Kuulutusi leitud 193