Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teenus
Pillimees, tel 515 6131. kuupäev: 19.01.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 19.01.2019
Ost
Ostame igas seisus autosid, kustutame registrist. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310. kuupäev: 19.01.2019
Teated
Alates 06.02.2018 kuni 20.02.2018 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse 13, Saku alevik) 2. korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Kasemetsa küla Põllu-Kiipsu kinnistu (katastritunnus 71801:006:0087) ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Kasemetsa külas Kiipsu tee ääres, selle moodustavad Põllu-Kiipsu, osa Remmelga tee 1, osa Remmelga tee 4, osa Joosu, osa Roosi, osa Kiipsu tee ja Kiipsu tee L1 kinnistud. DP ala suurus on ca 38 500 m2. DP koostamise eesmärk on Kasemetsa küla Põllu-Kiipsu maaüksuse ja lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine. DP lahendusega jaotatakse ala 7 krundiks: 5 elamumaa krundiks, 1 maatulundusmaa krundiks ning 1 transpordimaa krundiks. 2 elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 kaksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks ning 3 elamumaa krundile 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks. Maatulundusmaale määratakse õueala, kuhu võib rajada 1 üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Lubatud on kuni 2korruselised kuni 9 m kõrgused hooned ning kuni 1korruselised kuni 5 m kõrgused abihooned. Ehitisealused pinnad jäävad 330 m2 ja 370 m2 vahele. Transpordimaale rajatakse elamukruntide tarbeks juurdepääsutee, mis antakse tasuta üle Saku vallale. DP on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus DP kohta arvamust avaldada. kuupäev: 18.01.2019
Teated
Alates 06.02.2019 kuni 20.02.2019 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoone (Teaduse tänav 13, Saku alevik) 2. korruse stendil ning Saku valla kodulehel (https://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Otsa, Viirpuu tee 1 maaüksuste ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee kõrval, selle moodustavad Otsa, Viirpuu tee 1 ja Viirpuu tee maaüksused, osa Viirpuu tee 2, osa Tänassilma–Laagri tee maaüksusest ning osa olemasolevast Tänassilma-Laagri teest. DP ala suurus on ca 22 100 m2. DP ala jaotatakse 8 elamumaa krundiks, 1 ühiskondliku ja ärimaa krundiks (50% / 50%) ning 3 transpordimaa krundiks. Elamukruntide pindalad on ca 1500 m2, ehitisealuse pinnaga 300 m2. Kruntidele võib rajada 1- kuni 2korruselise üksikelamu kõrgusega kuni 9 m ning 1 abihoone kõrgusega kuni 5 m. Äri ja ühiskondliku sihtotstarbega krundi suurus on 2147 m2, ehitisealune pind 600 m2. Lubatud on ehitada 3korruseline kuni 12 m kõrgune hoone hobi- või klubilise tegevuse tarvis. Moodustatakse 3 transpordimaa krunti, millele rajatakse juurdepääsuteed ning jalgtee avalikuks kasutamiseks Toomaveski teelt Tänassilma-Laagri teele. DP on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus DP kohta arvamust avaldada. kuupäev: 18.01.2019
Teated
Alates 06.02.2019 kuni 20.02.2019 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoones (Teaduse 13, Saku alevik) 2. korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Juuliku küla Murumäe tee 14 kinnistu (katastritunnus: 71801:004:0020) detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Juuliku külas Murumäe põigu ning Murumäe tänava vahelisel alal, selle moodustab Murumäe tee 14 kinnistu. Planeeritava ala suurus on ca 1806 m2. DP lahendusega muudetakse olemasolevat ehitusõigust, suurendatakse hoonestusala ning ehitisealust pinda 180 m2lt 270 m2ni. Lisaks lubatakse 2 abihoone asemel rajada kuni 3 abihoonet. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 9 m ja kuni 2 korrust ning abihoonetel 5 m ja kuni 1 korrus. DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. kuupäev: 18.01.2019
Teated
07.01.2019 toimus Saku Vallavalitsuse hoones (Teaduse 13, Saku alevik) Üksnurme küla Haavasalu tee 4 maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku väljapaneku ajal esitasid kaks isikut detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid. Avaliku arutelu tulemusena lepiti kokku, et huvitatud isik tellib kraavi sulgemiseks hetkeolukorda arvestava eksperthinnangu ning annab Saku vallale teada transpordimaa võõrandamise või kasutamise tingimustest. kuupäev: 18.01.2019
Teated
MTÜ Teine Tants kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi loominguliseks tegevuseks kaasaegse tantsu ja teiste etenduskunstide vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 27. jaanuar 2019. Avaldus, projekti kirjeldus ja CV saata aadressil saal@saal.ee või Pikk 20, 10133 Tallinn. Lisainfo: saal@saal.ee. kuupäev: 17.01.2019
Loomad müük
Sakala Haudejaam müüb kanatibusid (1,25 €/tk) ja broileritibusid (1 €/tk) 23. märtsil, 24. aprilil, 11. mail ja 14. juunil. Kalkunitibude (3,3 €/tk) müük 14. mail. Parditibud (1,60 €/tk) müük 11. mail. Müük üle Eesti. Tellimine tel 5374 1711. kuupäev: 17.01.2019
Talutehnika ost
Ostan traktoreid, haakeriistu ja metsakäru. Seisukord pole tähtis. Kõik pakkumised teretulnud. Tulen üle Eesti kohale 24/7. Tel 5593 1596. kuupäev: 17.01.2019
Loomad ost
Ostame kõiki veiseid, lambaid, hobuseid lihaks. Tuleme kohe järele hädatapuloomadele. Meie vedu. Tel 5630 5336. kuupäev: 17.01.2019
Talutehnika ost
Ostan sõnnikulaotaja (4 t, 7 t, 11 t). Tel 5787 6262. kuupäev: 17.01.2019
Talutehnika ost
Ostan Belarusi traktori, Saksa virtsapüti, sõnnikulaoturi (4-11 t), Kirgistani heinapressi, T-16, T-25, T40AMi, ruloonpressi, mootoreid, rehve. Tel 5609 6431. kuupäev: 17.01.2019
Talutehnika müük
MTZ-82, Saksa heinakaarutaja, sõnnikulaotur (11 t), sõnnikulaotur (6 t), vaheltharimisrattad, heinakaarutaja, ZILi haagis GKB (6 t), Põltsamaa kast. MTZ-52 varuosadeks. Tel 5616 8769. kuupäev: 17.01.2019
Talutehnika müük
T-16, RS-09 varuosad. Sõnnikulaotur (4 t), GAZ-53 diisel (dokumendid), Niva kombaini rattad, Saksa virtsapütt, roopsahk, silokopp, MTZ-52, sõnnikulaotur (7 t), haagis (2 t), T40AMi varuosad. MTZ D-240 mootor. Tel 5353 3787. kuupäev: 17.01.2019
Teenus
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont. Kaevupealsete ehitus. Üle Eesti. Tel 5840 0240. kuupäev: 17.01.2019
Teenus
Pere võtab enda juurde hooldamist vajava eaka. Tel 5364 1761. kuupäev: 17.01.2019
Loomad müük
Seoses piimatootmise vähendamisega müüa noorloomi ja tiineid kevadel poegivaid mullikaid Saaremaal. Enamik loomi sarvedega. Tel 510 7086. kuupäev: 17.01.2019
Talutehnika müük
Kombainid J. Deere ja Sampo (3m), traktorid 65 hj, koguriga oksapurusti, valtsveski, lumepuhur 2,2 m, 1- ja 2hõlm adrad jm. Tel 506 3910. kuupäev: 17.01.2019
Talutehnika ost
Ostan MTZ 82, 820, 82.1, 952 vm traktori, võib laaduriga, E302 niiduki ja heedri. Tel 503 6467. kuupäev: 17.01.2019
Kuulutusi leitud 109
1 2 3 4 5 6