Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Müük
Müüa mulda, liiva, killustikku, täitepinnast kohaleveoga. Tel 5660 4607. kuupäev: 29.04.2017
Ost
Autode kokkuost igas tehnilises seisus. ARKist kustutamine. Tel 5823 8310. kuupäev: 29.04.2017
Teated
Mittetulundusühing LinnaMuusikud korraldab avaliku konkursi stipendiumi taotlustele oma põhikirjaliste loome-, teadus- ja haridusprojektide korraldamiseks, sealhulgas kursuste, meistriklasside, kontsertide jm avalike kultuuriürituste korraldamiseks ja teostamiseks. Stipendium toetab vastavasisulist korraldus-, tõlke- ja kirjastustegevust, loometegevust, teadustegevust ja rahvusvaheliste kultuurisuhete arendamisega seotud tegevust. Stipendiumiga toetatavate projektide ajavahemik on mai 2017 kuni juuni 2018. Stipendiumi taotlused saata e-postile linnamuuskud@gmail.com või aadressile LinnaMuusikud, Vene 12-6, 10123 Tallinn. Lisainfo tel 641 1518. kuupäev: 28.04.2017
Teated
Mittetulundusühing Hereditas korraldab ajavahemikuks mai 2017 kuni juuli 2018 avaliku konkursi stipendiumitaotlustele oma põhikirjaliste loome-, teadus- ja haridustegevust seondavate projektide korraldamiseks ja teostamiseks, sealhulgas festivali TriaLogos kursuste, seminaride ja sessioonide aastaringseks ettevalmistamiseks ja juhatamiseks. Stipendium toetab Hereditase projektide elluviimisega seotud korraldus-, õppe-, teenindus-, kujundus-, tõlke- ja kirjastustegevust, loometegevust, uuringuid ning avalike suhete arendamist. Stipendiumi taotlused saata e-postile ladinakvartal@gmail.com või aadressile Hereditas MTÜ, Vene 12-6, 10123 Tallinn. Lisateave e-postiga või telefonil 641 1518. kuupäev: 28.04.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: 15.-28.05.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) teise korruse stendil ja Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Kitse tee 5 maaüksuse detailplaneering (DP). DP ala asub Saku valla Üksnurme küla Kitse tee ääres. DP ala moodustavad Kitse tee 5 maaüksus ja osa Kitse tee maaüksusest. DP ala suurus on u 3200 m2. DP eesmärk on Kitse tee 5 maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine. DPga jaotatakse Kitse tee 5 maaüksus kaheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Krundile 1 jääb olemasolev abihoone ja ehitisregistrisse kandmata abihoone, mis likvideeritakse. Ehitisregistris olev abihoone rekonstrueeritakse üksikelamuks. Krundile 2 jääb olemasolev üksikelamu. Samale krundile jääb ka olemasolev puurkaev. Krunt 3 on ette nähtud transpordimaaks, mis jääb eravaldusesse. Kruntidel 1 ja 2 võib DP järgi mõlemal krundil asuda üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Mõlema krundi täisehitusprotsent on 20. Üksikelamute maksimaalne kõrgus kruntidel võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. DP on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. kuupäev: 28.04.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: 15.05.-11.06.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) teise korruse stendil ja Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul AÜ Ilmarine II maaüksuste ja lähiala detailplaneering (DP). DP ala asub Saku valla Kasemetsa küla Väikemetsa tee, Väikemetsa põigu ja Timuti tee vahelisel alal. DP ala suurus on u 19 300 m2. DP eesmärk on planeeritava ala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. DP järgi moodustatakse kaks transpordimaa krunti, kaks sotsiaalmaa ehk üldmaa krunti (üks krunt on ette nähtud tuletõrjevee mahuti, puurkaevu ja elamutevahelise puhverala ning ühiskondliku kasutamise tarbeks ning teine krunt on puhverala ja ühiskondliku kasutamise tarbeks) ja viis elamumaa krunti. Igale elamumaa krundile võib ehitada ühe üksikelamu ja ühe abihoone. Üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla 8,5 m, abihoonetel 5 m. Elamumaa kruntide maksimaalne ehitisealune pindala on igal krundil 220 m2. DP sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut – DPga muudetakse planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud haljasala ja parkmetsade, kaitsehaljastuse maa maakasutuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada DP kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. kuupäev: 28.04.2017
Müük
Müüa veisesõnnikut (mahe). Info tel 509 2933. kuupäev: 28.04.2017
Müük
Korralikud küttepuud, lai sortiment, täpne kogus, koos transpordiga. Võtikmetsa OÜ, tel 525 9433. kuupäev: 28.04.2017
Müük
Müüa lõhutud küttepuud. Info tel 509 2933. kuupäev: 28.04.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 28.04.2017
Taimekasvatus müük
Müüa magneesiumsulfaati Mg 9,6 S13, kristall, vees lahustuv. 25 kg kott (PE), hind 240 €/t. 25 kg kott (PPE), hind 205 €/t. Tel 5626 4632. kuupäev: 27.04.2017
Loomad müük
Müüa kasutatud mesitarud Eesti raamile, püstvoodriga, uued katused, kaks lennuava. Hind soodne. Tel 524 4629. kuupäev: 27.04.2017
Taimekasvatus müük
Müüa musta sõstra 'Mulgi must' ja 'Albos' istikuid. Tel 5806 5639. kuupäev: 27.04.2017
Kinnisvara müük
Müüa 95 ha maad Põlvamaal. Tel 526 6103. kuupäev: 27.04.2017
Talutehnika müük
Müüa MTZ 82, sinine, dok.ta, hind 2700 eurot, ja kombikülvik Juko, vajab remonti, 500 eurot. Asuvad Harjumaal. Tel 5563 6678. kuupäev: 27.04.2017
Loomad müük
Müüa kaks noort lehma, üks lüpsab juulikuust, teine tuleb esimest korda lüpsma augustis. Arvel PRIAs. Tel 5597 6196. kuupäev: 27.04.2017
Mitmesugust
Head lambakasvatajad! Avatud on uus e-pood kõigi vajalike tarvikute ja vahenditega teie karjale. Vt: http://pood.lambamaja.ee. Teie Lamba kaubamaja. kuupäev: 27.04.2017
Talutehnika müük
Tava- ja pöördadrad, kultivaatorid, rullipressid, rootorniidukid, kartulipanija, kaaruti Fahr 6 m, v.külvik Amazone ZA-U1500. Tel 511 5835. kuupäev: 27.04.2017
Talutehnika müük
Ketaskülvikud 2,5 m, Belarus 426, kaherealine kartulipanija, kombainid MF 330, Sampo 680, J. D. 1042, väike ekskavaator jm. Tel 506 3910. kuupäev: 27.04.2017
Talutehnika ost
Belarusi traktori, Saksa virtsapüti, sõnnikulaoturi 4-11 t, Kirgistani heinapressi ja T 16, T 25, T 40AM, RS 09 ning haagiseid, mootoreid, rehve, esilaaduri, kahveltõstuki. Tel 5609 6431. kuupäev: 27.04.2017
Kuulutusi leitud 227