Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Põhja prefektuur teeb kindlaks Harjumaalt leitud Belgia päritolu sileraudse kahe rauaga tugevalt roostes püssi võimalikku omanikku. Seerianumber pole loetav, kaliiber 16. Info korral helistada tel 612 4134 või 612 4957. kuupäev: 18.12.2017
Teated
Lääne prefektuur tuvastab püstolit CZ kal 7,65 nr 202040 ja revolvrit Nagan (1940) nr BT 010. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast Lääne prefektuuri Pärnu teenindusse aadressil Aida tn 5, Pärnu, tel 449 0972. kuupäev: 15.12.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 05.12.2017 korraldusega nr 830 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Labori maaüksuse detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tänassilma külas Tänassilma tee läheduses. DP ala moodustab Labori maaüksus ja selle suurus on 3094 m2. DP koostamise eesmärk on Labori maaüksuse (katastritunnus 71801:001:1760) ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP järgi muudetakse krundi sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maast elamumaaks ning määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DPga nähakse suurimaks ehitusaluseks pinnaks ette 447 m2 ja krundile võib kokku ehitada 3 hoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 14,4. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on kavandatud 3 parkimiskohta. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase DPga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ega selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. DP materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ja tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku). kuupäev: 15.12.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 15.12.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 14.12.2017
Ehitus/ remont
Elektri- ja torutööd. Boilerite, pistikute paigaldamine. Ummistuste kõrvaldamine. Tel 5850 8713. kuupäev: 12.12.2017
Müük
Lääne-Siberi laika kutsikad. Vanemad on jahikoerad. Tel 5560 8425. kuupäev: 08.12.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: ajavahemikul 23.10.2017-20.11.2017 oli avalikul väljapanekul Saku valla Jälgimäe küla Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsuvälja kinnistute ning lähiala detailplaneering (DP). Avalikustamise ajal esitati detailplaneeringule üks ettepanek. DP avalik arutelu toimub 19.12.2017 kell 15.00 Saku Vallamaja (Teaduse 1, Saku) ruumis 211. kuupäev: 08.12.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: 27.12.2017-10.01.2018 on tööaegadel Saku Vallamaja (Teaduse 1, Saku) 2. korruse stendil ja Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 maaüksuste detailplaneering (DP). DP ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee, Johannese tee ja Metsavaimu tee vahelisel alal. DP ala moodustavad Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 ning osa Metsavaimu tee maaüksusest. Ala suurus on u 3500 m2. DP koostamise eesmärk on Metsavaimu tee 1 maaüksuse ja Johannese tee 2 maaüksuse ehitusõiguse määramine üksik- ja/või kaksikelamu ning abihoone ehitamiseks. DPga kruntide piire ega suurust ei muudeta. Krundi Pos 1 suurim ehitusalune pind on 319 m2 ja Pos 2 krundi puhul 320 m2. Mõlemal krundil on suurim lubatud hoonete arv 3. Põhihooned võivad olla kuni 2korruselised ja 9 m kõrged, abihooned kuni 6 m kõrged. Ehitusõigus on määratud üksik- ja/või kaksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ega selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid DP kohta. kuupäev: 08.12.2017
Pakun tööd
Autojuhile C- ja CE-kat kohalikul, Eesti-sisesel transpordil poolhaake- ja furgoonvedudel autoga Scania. Töö 5 päeva nädalas. Töökoht Tallinnas Laagris. Eesti keele valdamine suhtlustasandil. Tel 503 8913. kuupäev: 08.12.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsus kutsus SRRG Group OÜ juhatuse liiget selgituste andmiseks 24.10.2017 kell 10.00 Saku Vallavalitsusse, kutse avaldati Eesti Päevalehes 09.10.2017. Mõjuva põhjuseta kutses märgitud ajal kutses märgitud kohta mitteilmumise eest rakendab Saku Vallavalitsus SRRG Group OÜ suhtes sunniraha sissenõude summas 300 eurot, mis tuleb tasuda 15 päeva jooksul Saku Vallavalitsuse arvelduskontole EE862200001120079664. Saku Vallavalitsus kutsub SRRG Group OÜ juhatuse liiget selgituste andmiseks 04.01.2018 kell 10.00 Saku Vallavalitsusse keskkonnakaitseinspektori juurde (tuba 210). Käesolevaga hoiatame, et kui Te ei ilmu mõjuva põhjuseta kutses märgitud ajal kutses märgitud kohta, siis kohaldatakse Teile sunniraha 450 eurot. kuupäev: 05.12.2017
Ehitus/ remont
Elektri- ja torutööd. Boilerite, pistikute paig. Ummistuste kõrvald. Tel 5850 8713. kuupäev: 05.12.2017
Teated
Põhja prefektuur tuvastab leitud relvaraua nr 2373 omanikku. Relvaraua omanikul pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast Põhja prefektuuri tel 612 4435. kuupäev: 05.12.2017
Pakun tööd
AS Signaal TM pakub graafikujärgset tööd autojuht-lukksepale liikluskorraldusvahendite paigaldusel. Vajalik B-kat juhiluba, eesti keele oskus suhtlustasandil. Kasuks tuleb hea füüsiline vorm. Lisainfo tel 656 3532, 656 3528. CV saata signaal@signaal.ee. kuupäev: 04.12.2017
Kuulutusi leitud 14
1