Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Nissi Vallavalitsus teatab Metsavahi tee 7 detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeritud ala suurus 6129 m2, asukoht Munalaskme küla, katastritunnus 51802:001:0191. Planeeringuga muudeti Nissi Vallavolikogu 16.02.2007 otsusega nr 8 kehtestatud Metsavahi DP alusel moodustatud Metsavahi tee 7 krundi hoonestusala asukohta. Detailplaneering on kooskõlas Nissi valla üldplaneeringuga ja vastab Nissi valla ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneeringuga pole kavandatud lahendusi, millega eeldatavalt kaasneks olulist keskkonnamõju planeeritaval alal. kuupäev: 28.03.2017
Teenus
Tere, naised! Mina olen Rolando, 187 cm ja 85 kg, tugeva kehaehitusega eesti mees! Kui oled tüdinud kaisutamast karu või patja, siis mina saan sind kallistamisega aidata. Pean lugu hügieenist. Kõik on konfidentsiaalne. Kirjuta mulle, millal sulle sobib: kaisutaja@gmail.com. kuupäev: 28.03.2017
Ehitus/ remont
Müüa ehituslikku saematerjali, servamata lauda, lepalauda, terrassi-, voodri- ja põrandalauda. Pikkused 3-6 m. Laudade värvimine. Vedu tasuta. Tel 528 2268. kuupäev: 28.03.2017
Müük
Lõhutud küttepuud. Info tel 509 2933. kuupäev: 28.03.2017
Teated
MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu liikmete erakorraline üldkoosolek toimub 15.04.2017 kl 14 Rahumäe põhikoolis, Vabaduse pst 50, Tallinn. Täpsem info: www.saksalambakoer.ee kuupäev: 27.03.2017
Müük
Kvaliteetsed küttepuud koos transpordiga. Võtikmetsa OÜ, tel 525 9433. kuupäev: 27.03.2017
Ost
Ostan Vene sõiduauto ja varuosasid. Pakkuda võib igasuguses seisus autosid. Tel 5364 5531. kuupäev: 24.03.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 24.03.2017
Ost
Vinüülheliplaadid. Tel 528 0605. kuupäev: 23.03.2017
Teated
Kuressaare Linnavalitsus teatab korralduse "Sundvalduse seadmine Uus tn 34, Uus tn 36, Uus tn 38, Uus tn 40 ja Tallinna tn 14 kinnistutele" vastuvõtmisest järgmistele puudutatud korteriomanikele: Jany John Leesi, Kaili Kirst, Mairi Saks, Toivo Urmas Lämsä, Jürgo Tuisk, Kaie Kaubi, Heikki Tapio Toivonen, Rauno Olavi Toivonen, Janek Paja, Laura Käesel, Keti Käesel, OÜ ABC Saare, Kerli Aavik, Kajar Laine, Jaana Järsk, Enno Järsk, Marika Samlik, Urve Hein, Svetlana Persidskaja, Priit Kruuser, Anne Lember, Ulvi Viik, Janne Osmaljan, Raigo Mölder, Astrid Rästas, Ermilde Mets, Kati Laine, Kaidi Jõgi, Rein Nettan, Annika Nettan, Uku-Rasmus Lind, Tarmo Saal, Ilmar Oeselg, Tiiu Maimets, Anita Marjatta Pakkanen-Kehvola, Liivi Jõgi, Aivar Mänd, Veeda Mänd, Oliver Kitt, Kersti Salo, Peeter Sepp, Tõnu Paja, Eivar Kivi, Kristiina Kivi. Korralduse kohaselt seatakse ASi Kuressaare Soojus avalduse nr 1-5/32 alusel sundvaldus rekonstrueeritava kaugküttetorustiku (soojustrassi) talumiseks ja tänavavalgustuse rajatiste (maakaabelliin või õhukaabelliin) rajamiseks Uus 34, Uus 36, Uus 38, Uus 40 ja Tallinna 14 korteriomanditeks jagatud kinnisasjadele. Sundvalduse alusel on ASil Kuressaare Soojus õigus teostada soojatorustike, tänavavalgustuse valgustusmastide ja õhu- või maakaabelliinide rajamiseks, sihipäraseks kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikke toiminguid. Teavet annab Arvid Peel, tel 514 2784, e-post arvid@kuressaaresoojus.ee. kuupäev: 23.03.2017
Teated
Kuressaare Linnavalitsus teatab korralduse "Sundvalduse seadmine Juhan Smuuli tn 14, Rehe tn 7 ja Vallimaa tn 24 kinnistutele" vastuvõtmisest järgmistele puudutatud korteriomanikele: Glaudja Majorova, Liis Teär, Elle Täht, Kirsi Marjatta Ojala, Ain Saaretalu, Kaidi Väli, Märt Pea, Mika Abna, Janar Raun, Angela Raun, Indrek Allas, Marti Uue, Tiit Priske, Meelis Kaup, Aino Lootus, Marju Lahtein, Martin Lahtein, Helen Kuivjõgi, Sami Johannes Grönroos, Vaike Jõgi, Kai Žmilko, Pentti Johannes Lehtimäki, Tuulikki Marja-Liisa Lehtimäki, Pekka Eino Lehtimäki, Elvi Charjatta Lehtimäki, Endel Tustit, Petrus Antonius Jacobus Hendrikus Kortekaas, Kaie Terasmaa, Veigo Schapel, Maris Jaaksaar, Eduard Rodtšenkov, Neonilla Rodtšenkova, Marje Laes, Elin Raaper, Marite Vatsfeldt. Korralduse kohaselt seatakse ASi Kuressaare Soojus avalduse nr 1-5/31 alusel sundvaldus rekonstrueeritava kaugküttetorustiku (soojustrass) talumiseks ja tänavavalgustuse rajatiste (maakaabelliin või õhukaabelliin) rajamiseks Juhan Smuuli 14, Rehe 7, Vallimaa 24 korteriomanditeks jagatud kinnisasjadele. Sundvalduse alusel on ASil Kuressaare Soojus õigus teostada soojatorustike, tänavavalgustuse valgustusmastide ja õhu- või maakaabelliinide rajamiseks, sihipäraseks kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikke toiminguid. Teavet annab Arvid Peel, tel 514 2784, e-post arvid@kuressaaresoojus.ee. kuupäev: 23.03.2017
Äriteenus
Raamatupidamisteenus, aastaaruande koostamine, vanade perioodide korrastamine, maksukonsultatsioon. Tel 513 0740, Heidi. kuupäev: 23.03.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 23.03.2017
Teenus
Fassaadide ja katuste puhastamine ning värvimine. Vt: www.paintsol.eu. Tel 5698 3903. kuupäev: 22.03.2017
Teated
Koonga Vallavalitsus Koonga valla Koonga küla ja Lõpe küla kaugküttepiirkondade võrguettevõtjana teatab (lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusest nr 47 "Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumise hindamise metoodika") oma kavatsusest suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu ja sõlmida soojuse ostmise leping kuni 12 aastaks soojatootjaga järgnevatel seni teadaolevatel tingimustel: 1) soojustoodangu kogumaht kütteperioodil 2016 september – 2017 mai 1000 MWh; 2) uue soojusseadme koguvõimsus 600 kW; 3) uue soojusseadme kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid; 4) lisasoojusseadme olemasolu tipuvõimsuste katmiseks; 5) tootmine peab algama hiljemalt septembris 2017. Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon: 1) soojusseadmete kavandatav asukoht; 2) kasutatavad kütused (taastuvenergiaallikad); 3) põhi- ja lisasoojusseadmete võimsus; 4) tootmistehnoloogia; 5) müügivalmiduse tähtaeg; 6) opereerija ärinimi ja registrikood. Sooviavaldus palume esitada paberkandjal eesti keeles Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga Vallavalitsus, Koonga vald, Pärnumaa. Lisainformatsioon: Mikk Pikkmets, 447 3742, info@koongavald.ee. Teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ega ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega kutse lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb Koonga Vallavalitsus lähtuvalt teate alusel laekunud teabest. kuupäev: 21.03.2017
Ehitus/ remont
Elektriku-torulukksepa teenus. Tel 5850 8713. kuupäev: 21.03.2017
Teated
Põhja prefektuur tuvastab leitud vintraudse püssi Vetterli (kal 10.4 nr 4447) ja Tšehhoslovakkia päritolu kuulipilduja (numbrita) omanikke. Relva omanikul pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast Põhja prefektuuri tel 612 4435. kuupäev: 21.03.2017
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur teeb kindlaks Tallinnast leitud sileraudse püssi (mark ja mudel teadmata, kaliiber 16, nr 4713) omaniku. Tel 612 4134. kuupäev: 20.03.2017
Teenus
Õunapuude noorenduslõikus jm aiatööd! Tel 5861 0794. kuupäev: 20.03.2017
Teenus
Kaardid ennustavad 24 t tel 900 1727. Vt: ennustus.ee kuupäev: 20.03.2017
Kuulutusi leitud 23
1 2