Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab Karl Ždanovitši, Tatjana Jerjominat, Helle Niineorgu ja Kristine Niineorgu 05.04.2017 korralduse nr 238 "Sundvalduse seadmine Tammiku üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja kanalisatsioonitorustik) talumiskohustuse kehtestamiseks Harjumaal Keila vallas Laulasmaa külas Tammiku üldmaal (katastritunnus 29503:032:0170) kinnistule nr 14557402. Talumiskohustuse ala pindala on 1401 m², torustiku pikkus 792 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab AÜ Laulasmaa 05.04.2017 korralduse nr 234 "Sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Laulasmaa üldmaale" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonirajatis) talumiskohustuse kehtestamiseks ASi Lahevesi kasuks Aiandusühistu Laulasmaa omandis olevatele, Harju maakonnas Keila vallas Laulasmaa külas kinnistu registri osa nr 3923302 asuvatele katastriüksustele: 1.1. Laulu üldmaa 1 asuv, katastritunnus 29503:021:0421, talumiskohustuse ala 911 m2, torustiku pikkus 510 m; 1.2. Laulu üldmaa 2 asuv, katastritunnus 29503:021:0422, talumiskohustuse ala 267 m2, torustiku pikkus 148 m; 1.3. Laulu üldmaa 3 asuv, katastritunnus 29503:021:0423, talumiskohustuse ala 341 m2, torustiku pikkus 178 m; 1.4. Laulu üldmaa 4 asuv, katastritunnus 29503:021:0424, talumiskohustuse ala 590 m2, torustiku pikkus 358 m; 1.5. Laulu üldmaa 5 asuv, katastritunnus 29503:021:0425, talumiskohustuse ala 532 m2, torustiku pikkus 186 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab AÜ Linavästriku 29.03.2017 korralduse nr 214 "Sundvalduse seadmine Linavästriku üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks"vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse, kanalisatsiooni-, vaakum- ja survekanalisatsioonitorustiku ning reoveepumpla) talumiskohustuse kehtestamiseks Aiandusühistule Linavästriku kuuluvale, Harju maakonnas Keila vallas Linavästriku üldmaal asuvale kinnistule (registriosa nr 3208702, katastritunnus 29503:025:0430) ASi Lahevesi kasuks. Talumiskohustuse ala pindala on 4788 m², torustiku pikkus 2754 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab AÜ Ariva 29.03.2017 korralduse nr 206 "Sundvalduse seadmine Ariva üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustik) talumiskohustuse kehtestamiseks Aiandusühistule Ariva kuuluvale, Harju maakonnas Keila vallas Laulasmaa külas Ariva üldmaal asuvale kinnistule nr 9275402 (katastritunnus 29503:013:0230) ASi Lahevesi kasuks. Talumiskohustuse ala pindala on 2512 m², torustiku pikkus 1284 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab Lohusalu AÜ 29.03.2017 korralduse nr 208 "Sundvalduse seadmine Salu üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonirajatise) talumiskohustuse kehtestamiseks Lohusalu Aiandusühistule kuuluvale, Harju maakonnas Keila vallas Laulasmaa külas Salu üldmaal asuvale kinnistule nr 7963202 (katastritunnus 29503:006:1070) ASi Lahevesi kasuks. Talumiskohustuse ala pindala on 8213 m², torustiku pikkus 3905 m. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teavitab AÜ Tornimäe Eva 29.03.2017 korralduse nr 209 "Sundvalduse seadmine Eva üldmaa kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste talumiskohustuse kehtestamiseks Harju maakonnas Keila vallas Meremõisa külas Eva üldmaal asuvale kinnistule nr 14100102, (katastritunnus 29503:029:0001) ASi Lahevesi kasuks. Talumiskohustuse ala pindala on 5311 m², torustiku pikkus 2511 m ja laius 2 m äärmise torustiku teljest. kuupäev: 22.08.2017
Ehitus/ remont
Elektriku-torulukksepateenus. Tel 5850 8713. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskond tuvastab järgmiste relvade omanikke: Prantsuse kergekuulipilduja FN 24/29; raskekuulipilduja Maxim-1910 kal 7,62 nr УП95 relvaraud; raskekuulipilduja Maxim-1910 kal 7,62 nr 105935 relvaraud; DP-27 kal 7,62 nr 879 relvaraud; DP-27 kal 7,62 nr 587 relvaraud; DP-27 kal 7,62 nr P539 relvaraud; DP-27 kal 7,62 relvaraud. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonda Transvaali 58 Kuressaare; tel 454 9705; laane@politsei.ee. kuupäev: 22.08.2017
Kinnisvara ost
Lp korteriomanik! Raid & Ko kliendid ostavad kortereid Tallinnas. Sobiva pakkumise korral kiire tehing! Tel 5666 9078, Eve. kuupäev: 22.08.2017
Ost
Igas seisus autode kokkuost. Tel 5823 8310. kuupäev: 22.08.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 22.08.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 22.08.2017
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017 korraldusega Vatsla külas Vatslaoru AÜ 25a (72702:002:0232) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga jagada kinnistu kaheks üksikelamukrundiks ning määrata ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017 korraldusega Vanamõisa külas Vanamõisa tee 20 (72701:002:1326) ja Männituka (72701:002:1325) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga kinnistud kruntida, maasihtotstarve osaliselt muuta transpordimaaks ning määrata ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017 korraldusega Alliku külas Koruserva (72701:001:1542) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga kinnistu kruntida, maasihtotstarve muuta osaliselt elamu,- sotsiaal- (üldkasutatavaks maaks) ja tootmismaaks ning määrata ehitusõigus kuni viie (6 boksiga) ridaelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisainfo: http://sauevald.ee; info@sauevald.ee. kuupäev: 21.08.2017
Pakun tööd
Tallinna lasteaed Pääsusilm korraldab konkursi õpetaja 1,0 ametikoha ja muusikaõpetaja asendaja 0,5 ametikoha täitmiseks alates 01.09.2017. Avaldus ja CV esitada hiljemalt 25.08.2017 e-posti aadressil paasusilm@la.tln.edu.ee. Tel 518 6465. kuupäev: 18.08.2017
Pakun tööd
Ehitusfirma pakub tööd maalrile või maalrite brigaadile ehitusobjektil Tallinnas. Alustada saab kohe, tähtaeg 11. september. Tel 518 6146. kuupäev: 18.08.2017
Pakun tööd
Tallinna ehituskool pakub tööd ehituse eriala õpetajale. Pakkumine kehtib kuni 22. augustini 2017. Lisainfo: e-post ehituskool@ehituskool.ee või tel 651 9040. kuupäev: 16.08.2017
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus suunas avalikustamisele Vanamõisa külas Vabaõhukeskuse tee 20 (72701:002:1934), Vabaõhukeskuse tee 22 (72701:002:0966) ja Vabaõhukeskuse tee 24 (72701:002:1841) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu põhieesmärgiga laiendada ja edasi arendada Vanamõisa vabaõhukeskuse kompleksi. Vabaõhukeskuse tee 20 kinnistul paikneb Saue vallale kuuluv Vanamõisa vabaõhukeskus. Kinnistule määratakse ehitusõigus olemasoleva palksaali laiendamiseks ning kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamiseks ning autoparklate rajamiseks. Vabaõhukeskuse tee 24 kinnistu maasihtotstarve muudetakse osaliselt ärimaaks (20% ärimaa ja 80% maatulundusmaa) ning määratakse ehitusõigus turismi- ja loodusseminari talu rajamiseks koos juurdekuuluvate kõrvalhoonete ja rajatistega (sh autoparklaga). Planeeringu koosseisu on kaasatud Vabaõhukeskuse tee 22 kinnistu, mille sihtotstarve muudetakse transpordimaaks. Planeeringuala asub Vanamõisa külas u 3 ha suurusel maa-alal ning piirneb Vanamõisa külakeskuse tiheasutusalaga. Saue Vallavalitsus suunas avalikustamisele Alliku külas Uuetoa tee 18 (72701:002:1285, suurus 7182 m², üldkasutatav maa 10%) kinnistu detailplaneeringu eesmärgiga kinnistu kruntida, muuta maasihtotstarve elamu- ja transpordimaaks ning määrata ehitusõigus kuni kolme üksikelamu rajamiseks. Detailplaneeringute avalikustamine toimub 24.08.-06.09.2017 tööpäeviti Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on saab tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel http://sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Lisainfo e-postil info@sauevald.ee. kuupäev: 16.08.2017
Teated
Saku Vallavalitsuse 25.07.2017 korraldusega nr 553 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Kasemetsa küla Karlsoni kinnistul (katastritunnus 71801:005:0134). Planeeritav ala asub Saku aleviku ja Kasemetsa küla piiril, Saku-Tõdva tee ja Tallinna-Lelle raudtee vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Karlsoni kinnistust, osaliselt Teetammi (katastritunnus 71801:005:0638) maaüksusest ja osaliselt 11342 Saku-Tõdva tee (katastritunnus 71801:006:1014) maaüksusest. Planeeritava ala suurus on u 3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Karlsoni kinnistu (katastritunnus 71801:005:0134; sihtotstarve maatulundusmaa 100%; pindala 2,85 ha; kinnistusregistri nr 6803202) kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine korterelamute ehitamiseks. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt korterelamumaa, osaliselt haljasala ning osaliselt puhke- ja virgestusmaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. KSH jäeti algatamata, sest eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus. Korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku). kuupäev: 15.08.2017
Teated
Ajavahemikul 03.07.2017 kuni 30.07.2017 oli avalikul väljapanekul Saku Valla Männiku küla Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneering. Avalikuväljapaneku ajal esitati detailplaneeringule ettepanekuid. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 31. augustil kell 15 Saku Valla Majas (Teaduse tn 1, Saku alevik) ruumis 211. kuupäev: 15.08.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: ajavahemikul 03.07.2017 kuni 16.07.2017 oli avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistute detailplaneering. Avalikul väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 24. augustil 2017 kell 15 Saku Valla Majas (Teaduse tn 1, Saku alevik) ruumis 211. kuupäev: 15.08.2017
Kuulutusi leitud 24
1 2