Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Ida prefektuur otsib relvaomanikke: sileraudne kaheraudne püss (kal 16, numbrita), vintraudne püss Mauser-98 (kal 7,92 mm, numbrita). Kontakttelefon 322 2627. kuupäev: 22.03.2018
Müük
Müüa lõhutud küttepuid. Info tel 509 2933. kuupäev: 22.03.2018
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 22.03.2018
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: 14.03.2018 korraldusega nr 320 kehtestas Saue Vallavalitsus Vanamõisa külas Juhani (72701:002:2021, suurus 1,1 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga muuta maa sihtotstarve äri- ja transpordimaaks ning määrata ehitusõigus kinnistule eakate pansionaadi püstitamiseks. Lisainfo: http://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ja info@sauevald.ee. kuupäev: 21.03.2018
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 21.03.2018
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 21.03.2018
Ost
Ostan auto. Hind 100-1500 €. Tel 5809 6086. kuupäev: 20.03.2018
Ehitus/ remont
Korterite remont, elektri- ja torutööd. Tel 5850 8713. kuupäev: 20.03.2018
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskond teeb kindlaks leitud vintraudse püssi (kaliiber 7,62) ja sileraudse kaheraudse jahipüssi (kaliiber 12) omanikku. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul alates kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonda aadressil Lossi plats 4, Haapsalu; tel 473 2876; laane@politsei.ee. kuupäev: 20.03.2018
Teenus
Klaverihäälestus diplomeeritud häälestajalt. Kontakt: juhan.ungru@gmail.com. kuupäev: 20.03.2018
Teenus
Kaardid ennustavad. 24 h. Tel 900 1727, ennustus.ee. kuupäev: 20.03.2018
Ost
Ostan kullast ja hõbedast Eesti Vabariigi meene- ja juubelimünte (1992-2018). Maksan hästi! Tel 5590 6683. kuupäev: 19.03.2018
Teated
Saue Vallavalitsus teatab, et Saue Vallavolikogu algatas 22.02.2018 otsusega nr 20 Saue valla üldplaneeringu koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada Saue valla ruumilised arengusuunad ja põhimõtted. Selle käigus määratakse muu hulgas kindlaks maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratakse kindlaks tiheasustusalad, ehitustingimused hajaasustusalal ning rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused. Üldplaneeringu ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel http://sauevald.ee, tööpäeviti valla kantseleis Saue linnas ning Laagri, Haiba ja Riisipere halduskeskustes. kuupäev: 19.03.2018
Teated
MTÜ Eesti Pankrotihaldurite Koda (EPK, registrikood 80080740) juhatus teatab, et 12.04.2018 algusega kell 10.00 toimub Tartus Näituse 13a auditooriumis 201 EPK üldkoosolek järgmise päevakorraga: 1) EPK 2017. majandusaasta aruande kinnitamine. Lisainfo: andres@pankrotihaldur.ee, tel 502 6408. kuupäev: 19.03.2018
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide politseijaoskond teeb kindlaks leitud revolvri omanikku. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul alates kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonda aadressil Tallinna 12, Paide linn; tel 384 9963; laane@politsei.ee. kuupäev: 19.03.2018
Võtan rendile
Rendin põllumaad Viljandi maakonnas. Ka looduslikku. Hind hea, ühe aasta rendimakse ette. Pakkuge julgelt! Tel 529 5476. kuupäev: 16.03.2018
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskond tuvastab sileraudse püssi nr E35883 omanikku. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul alates kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonda aadressil Transvaali 58, Kuressaare; tel 454 9705; laane@politsei.ee. kuupäev: 15.03.2018
Pakun tööd
Üld- ja vannitubade ehitus Norras. Tel 515 7377. kuupäev: 15.03.2018
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavolikogu võttis 22.02.2018 otsusega nr 16 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Saue linna Kasesalu tänav 1 detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kasesalu tn 1 kinnistu idaserva olemasolevate tootmishoonete lähedusse ligikaudu 0,4 hektarile kahe uue tootmismaa ja ühe liiklusmaa kinnistu moodustamine ning nendele hoonestusõiguse ja -tingimuste seadmine. Ühele kahest planeeritavast tootmismaa krundist nähakse ette puiduhakkel töötava katlamaja rajamist. Kasesalu tn 1 kinnistu ligikaudu 1,2 ha suuruse alles jääva osa sihtotstarvet ei muudeta ning pikemas perspektiivis nähakse ette metsaala korrastamist ja inimsõbralikumaks muutmist. Koostatav detailplaneering muudab kehtivat Saue linna üldplaneeringut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.03.-24.04.2018. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuses (Tule tn 7, Saue linn) ning digitaalselt Saue valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 24.04.2018 postiaadressil Tule tn 7, 76505 Saue linn, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee. Lisainfo: planeeringute spetsialist Veiko Rakaselg, veiko.rakaselg@sauevald.ee, tel 679 0171. kuupäev: 14.03.2018
Ehitus/ remont
Korterite rem, elektri- ja santehn tööd. Boilerite, pistikute paig. Ummistuste kõrvald. Tel 5850 8713. kuupäev: 13.03.2018
Kuulutusi leitud 24
1 2