Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated

Saue Vallavolikogu tunnistas oma 25.04.2019 otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 13.12.2017 korraldusega nr 960 kehtestatud Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneeringu Nissi tee 24b ja 24c tootmismaa kruntide osas. Tootmismaa sihtotstarbega kruntidele oli kavandatud Riisipere 110 kV alajaama välisjaotusseade koos releekaitsehoonega, 10 (20) kV sisejaotusseade ning 110 / 10 (20) kV trafod. Samuti oli kavandatud 110 kV sisseviik Harku-Lihula-Sindi trassilt. Kahe elamumaa krundi ja ühe liiklusmaa kinnistu osas jääb planeeringulahendus kehtima. Planeeringu koostamise korraldaja Saue Vallavalitsus soovis planeeringu elluviimisest kehtestatud kujul loobuda ning tunnistada detailplaneering osaliselt kehtetuks, kuna peale detailplaneeringu kehtestamist selgus, et planeeringulahendus on Riisipere alajaama asukoha osas vastuolus nii kehtiva Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kui ka Nissi valla üldplaneeringuga. Volikogu otsusega on võimalik digitaalselt tutvuda Saue valla kodulehel aadressil http://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine.

kuupäev: 16.05.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 16.05.2019
Teated
Teatame kurbusega, et lahkunud on MIHKEL LEMBERG 01.09.1942-12.05.2019 Ärasaatmine Tallinna Krematooriumi suures kabelis 18. mail kell 12.30. Leinav perekond kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Kasutades ruunide tarkusi ja universumi liikumise rütme, saate astuda kõiksusega kooskõlas olevaid samme. Helistage tel 900 1727 ja valige 8. Ennustaja Gaia.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Näen taro- ja oraaklikaartidega inimese eluteekonnal olevaid valikuid ja võimalusi – aitan leida parima lahenduse.

Helista tel 900 1727 ja vali 3. Vastan teile 24/7. Ennustaja Hera.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Kui oled jõudnud elu ristteele ega tea, millist rada minna, helista tel 900 1727 ja vali 4, vastan 24/7. Ennustaja Helle.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Kui su hinges on raskus, siis helista tel 900 1727 ja vali 5, leiame koos lahenduse, kuidas edasi minna. Vastan 24/7. Ennustaja Merle.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Elus on olukordi, kus vajame vihjeid, märke või nõuandeid. Helista tel 900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. Ennustaja Hingela.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Meil on alati valik. Vahel me lihtsalt kardame seda teha. Helista tel 900 1727 ja vali 7, vastan 24/7! Ennustaja Mary.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Ennustamiseks kasutan ruunimärke või I Ching teksti. Helista tel 900 1727 ja vali 9, vastan 24/7. Ennustaja Saskia.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Liinil 900 1727 olen ennustanud 10 aastat. Kasutan taro-, šamaani- ja tavakaarte. Helistage tel 900 1727 ja valige 1, vastan 24/7. Ennustaja Salme.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Ennustusliinil 900 1727 olen ennustanud 7 aastat. Minu missiooniks on inimesi aidata. Tervitusteksti ajal valige 2, vastan 24/7. Ennustaja Madleen.

kuupäev: 15.05.2019
Teenus

Kaardid Ennustavad, tel 900 1727, on Eesti vanim ja parim ennustusliin, kus kogenud ennustajad aitavad 24/7. Tutvu meie ennustajate profiilidega ja telli ennustus: ennustus.ee.

kuupäev: 15.05.2019
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 15.05.2019
Teenus
Ennustusliin. 0,95 €/min. Tel 900 3014. kuupäev: 15.05.2019
Ost
Igas seisus autode ost. Tel 5823 8310. kuupäev: 15.05.2019
Teated
Ida prefektuur otsib relvaomanikku: vintraudne püstol S&W, kaliiber 9 mm, nr 36357. Tel 322 2627. kuupäev: 09.05.2019
Pakun tööd
Tööpakkumine C-kat Scania furgoonauto juhile. Töö 5 päeva nädalas. Tegu on DSV tööga. Eestisisesed veod, ei ole linnatöö ega toidukauba vedu. Tel 503 8913. kuupäev: 08.05.2019
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 23 kehtestati Saku valla Kasemetsa küla Põllu-Kiipsu (katastritunnus: 71801:006:0087) maaüksuse ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Kasemetsa küla Kiipsu tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Põllu-Kiipsu maaüksus, osa Remmelga tee 1, Remmelga tee 4, Roosi, Kiipsu tee ja Kiipsu tee L1 maaüksused. DP pindala on ca 38 500 m2. DP lahendusena jaotatakse ala seitsmeks krundiks: 5 elamumaa, 1 maatulundusmaa ning 1 transpordimaa krundiks. 2le elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 kaksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks ning 3le elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks. Maatulundusmaale määratakse õueala, kuhu võib ehitada üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Elamute suurim lubatud korruselisus on kuni 2 korrust ning kõrgus maapinnast kuni 9 m, abihoonetel kuni 1 korrus ja kõrgus kuni 5 m. Ehitisealused pinnad jäävad 330 m2 ja 370 m2 vahele. Transpordimaale rajatakse elamukruntide tarbeks juurdepääsutee, mis antakse tasuta üle Saku vallale. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

kuupäev: 07.05.2019
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 22 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Otsa, Viirpuu tee 1 maaüksuste ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tänassilma külas Tänassilma–Laagri tee kõrval. DP ala moodustavad Otsa, Viirpuu tee 1 ja Viirpuu tee maaüksused ning Tänassilma–Laagri tee L4, Tänassilma–Laagri tee L5, Tänassilma–Laagri tee L6, Tänassilma–Laagri tee, Tänassilma–Laagri tee L8, Marina, Viirpuu tee 2 maaüksuste osad. Planeeritava ala suurus on ca 22 100 m2. DP lahendusena jaotatakse ala kaheksaks ca 1500 m2 suurusteks elamumaa kruntideks, ehitisealuse pinnaga ca 300 m2, kuhu võib ehitada kuni 2korruselise üksikelamu kõrgusega kuni 9 m ning ühe abihoone kõrgusega kuni 5 m. Moodustatakse üks 2147 m2 ühiskondliku ja ärimaa krunt (50% / 50%), mille ehitisealune pind on 600 m2, millele on lubatud ehitada kuni 3korruseline kuni 12 m kõrgune hoone hobi- või klubilise tegevuse tarvis ümbruskonna elanikele. Moodustatakse kolm transpordimaa krunti juurdepääsu teede rajamiseks ning rajatakse jalgtee, mis tagab läbipääsu Tänassilma–Laagri teelt rajatava Tänassilma–Laagri teele. Jalgtee avalikuks kasutamiseks seatakse isiklik kasutusõigus Saku valla kasuks. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

kuupäev: 07.05.2019
Kuulutusi leitud 23
1 2