Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Ehitusmaterjal müük
Müüa uus saun, 100 x 150 mm freespalgist, 7 x 2,2 m. Keris, leililava, dušinurk, veepaak ja transport on hinnas. Hind 4900 eurot. Tel 5836 6191. kuupäev: 16.11.2017
Teenus
Mobiilne saekaatriteenus ja nelikanthööveldamise teenus üle Eesti. Kuni 8,7 m pikkust ja 1 m diam. Tel 528 0616, e-post ardi.s@neti.ee. kuupäev: 16.11.2017
Ehitusmaterjal müük
Müüa põranda-, sise-, välisvoodri-, tuulekasti- ja terrassilaudu, ehituslikku saematerjali. Erinevad mõõdud, vedu tasuta. Tel 515 5750. kuupäev: 16.11.2017
Ehitusmaterjal müük
Garaažiuksed, suured ja väikesed, voldikust pakun ka. Olemas ka väga head mootorid. Aitan ka paigaldusega. Marko, tel 504 4798. kuupäev: 16.11.2017
Pakun tööd
Kuusalu vallavanema konkurss 1. Töö kirjeldus: • vallavalitsuse töö juhtimine, korraldamine ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamine • omavalitsuse esindamine vastavalt õigusaktides ette nähtud pädevusele • valla eelarve täitmise tagamine • valla munitsipaalomandi säilimise ja otstarbeka kasutamise tagamine • vallavalitsuse hallatavate asutuste töö korraldamine 2. Nõuded kandidaadile: • kõrgharidus • vähemalt 3 aastat meeskonna juhtimise kogemust • hea ettekujutus Eesti Vabariigi halduskorraldusest • võime juhtida suuremahulisi projekte • avatus, ausus ja konkreetsus • hea suhtlusoskus ja koostöövõime avalike huvide elluviimisel 3. Kasuks tulevad: • kohalike olude hea tundmine • juhtimiskogemus avalikus sektoris • edukad kogemused Euroopa Liidu ja teistest fondidest vahendite taotlemisel • majandus-, õigus- või avaliku halduse alane haridus • suhtevõrgustiku olemasolu Eestis ja väljaspool Eestit • võõrkeelte valdamine 4. Vald pakub: • huvitavat väljakutset Eesti ühe edukama omavalitsuse juhtimisel • tulemusliku töö eest väärikat tasu • tööle asumist 1. jaanuarist 2018 Kandideerimiseks saata allkirjastatud avaldus koos palgasoovi ja kinnitusega KOKS § 482 nõuetele vastavuse kohta, motivatsioonikiri koos lühikirjeldusega Kuusalu valla praegusest kuvandist ja arengupotentsiaalist (max 6000 tähemärki), elulookirjeldus (CV) ja kõrgharidust tõendava dokumendi koopia märgusõnaga „vallavanema konkurss” hiljemalt 1. detsembriks digiallkirjastatuna e-posti aadressile konkurss@kuusalu.ee või posti teel kinnises ümbrikus aadressile Kuusalu Vallavalitsus, Kuusalu tee 35b, 74601 Kuusalu. kuupäev: 15.11.2017
Teenus
Ehitus-, remondi-, elektri- ja santehn tööd. Tel 5850 8713. kuupäev: 15.11.2017
Teenus
Tallinnas aadressil Kadaka tee 5 avas uksed uus eakate hooldekodu. Lisainformatsiooni saab aadressil www.martakodu.ee. Kadaka tee 5, Tallinn 10621, martakodu24@gmail.com, tel 5678 8388. kuupäev: 15.11.2017
Teenus
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 15.11.2017
Ost
Sõiduautode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 15.11.2017
Teenus
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. 24 h. www.ennustus.ee kuupäev: 15.11.2017
Ost
Ostame autosid igas seisus, võtame arvelt maha. Tel 5823 8310. kuupäev: 15.11.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Andrei Mironovil (isikukood 36004080298) tasuda sunniraha 900 eurot 15 päeva jooksul Saku Vallavalitsuse arvelduskontole EE862200001120079664 (Swedbank). Sunniraha sissenõue on rakendatud 05.04.2016 ettekirjutuse nr 18/16 nõuete tähtajaks 05.09.2017 täitmata jätmise eest (alus 18.04.2017 hoiatus nr EK 18/16.1). 03.10.2017 hoiatusega EK 18/16.2 on ettekirjutuse nr 18/16 nõuete täitmise tähtajaks määratud 05.03.2018 ja sunniraha uueks suuruseks 500 eurot. kuupäev: 14.11.2017
Teated

Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek. Kernu Vallavalitsus algatas Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise 20.06.2016 korraldusega nr 332. Üldplaneeringu järgi kavandatakse detailplaneeringuga Kibuna küla Suurekivi maaüksusele (29704:001:0029, planeeritava ala suurus 10,24 ha) rajada õppekeskus koos seda teenindavate ehitiste ja rajatistega, sh õppehooned, eluhooned õpilastele ja töötajatele, kabel-kirik, spordirajatised, laohoone, motell ja kämpingud. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ koostas Suurekivi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu. Eelhinnangu tulemuste põhjal jättis Kernu Vallavalitsus planeeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu digitaalsed materjalid on leitavad aadressil http://kernu.kovtp.ee/suurekivi. Kernu Vallavalitsus korraldab eskiislahendust tutvustava arutelu 29.11.2017 kell 16.30 Kaasiku külas Laitse Seltsimajas.

kuupäev: 14.11.2017
Ehitus/ remont
Ehitus-, remondi-, elektri-, santehn tööd. Boilerite, pistikute paig. Tel 5850 8713. kuupäev: 14.11.2017
Teated
Põhja prefektuur teeb kindlaks Harjumaalt leitud roostes, loetamatute numbritega või numbrita alljärgnevate relvade võimalikke omanikke: 1) püstolkuulipilduja PPS, 2) püstol Walther, 3) väikesekaliibriline püstol, 4) revolver Nagan, 5) tundmatut päritolu väike revolver, 6) püstolkuulipilduja makett isevalmistatud relvaraua imitatsiooniga. Tel 612 4134 või 612 4957. kuupäev: 13.11.2017
Tervis
Alkoholivastane kodeerimine Tallinnas, sensitiiv Peeter. Tel 5842 0180. kuupäev: 11.11.2017
Talutehnika ost
Ostan Belarusi, John Deere'i, Valtra, Case'i, MFi traktori, Saksa virtsapüti, sõnnikulaoturi 4-11 t, Kirgistani heinapressi, T-16, T-25, T-40AMi, rullipressi, mootoreid, rehve, esilaaduri, kahveltõstuki. Tel 5609 6431. kuupäev: 09.11.2017
Talutehnika müük
GAZ 53 varuosadeks (25 000 km), ekskavaatorile pöördpeaga palgihaarats, 7 t sõnnikulaotur, T40 mootor (377 töötundi), Saksa heinakaarutaja. Tel 522 2777. kuupäev: 09.11.2017
Talutehnika müük
MTZ 82, rullipress, kivikoristaja UKP 06, 11 t sõnnikulaotur, kahveltõstuk, 6 t sõnnikulaotur, vaheltharimisrattad, heinakaarutaja, ZILi haagis GKB (6 t), motoplokk MTZ 05 (haakeriistadega). Tel 5616 8769. kuupäev: 09.11.2017
Talutehnika müük
T-16, T-25, RS-09, T-40 AM. Uus 4 t sõnnikulaotur, kivikoristaja UKP-07, GAZ-53 diisel, 4 t haagis, Niva kombaini rattad. Tel 5353 3787. kuupäev: 09.11.2017
Kuulutusi leitud 133
1 2 3 4 5 6 7