Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Põhja prefektuur teeb kindlaks Harjumaalt leitud järgmiste loetamatute numbritega väga roostes mittekomplektsete sõjaaegsete relvade võimalikke omanikke: 1) püstol Walther 2 tk, 2) väikesekaliibrilised püstolid (üks ilmselt Browning) 3 tk, 3) püstol Mauser, 4) püstolkuulipilduja PPŠ, 5) püstolkuulipilduja (Schmaisser), 6) tundmatu kuulipilduja raam rauaga, 7) vintpüss SVT salvega, 8) tundmatu kuulipilduja raam, 9) tundmatu kuulipilduja raud. Tel 612 4134, 612 4957. kuupäev: 20.11.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 20.11.2017
Teenus
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. kuupäev: 20.11.2017
Teated
Tasuta ära anda koerapoeg. Tel 528 4987. kuupäev: 18.11.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 18.11.2017
Otsin tööd
Kõrgharidusega 25 a rõõmsameelne, entusiastlik ja kohusetundlik neiu otsib tööd (Tallinnas või Pärnus jaanuarist 2018). Tel 5648 9116. kuupäev: 18.11.2017
Ost
Ostame autosid igas seisus, võtame arvelt maha. Tel 5823 8310. kuupäev: 18.11.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: 04.-18.12.2017 on tööaegadel Saku vallamaja (Teaduse 1, Saku) teise korruse stendil ja Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Metsanurme küla Sihiääre tee 2 maaüksuse detailplaneering (DP). DP võeti vastu Saku Vallavalitsuse 14.11.2017 korraldusega nr 774. DP ala asub Metsanurme külas Kasemetsa-Kiisa tee ja Sihiääre tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Sihiääre tee 2 maaüksus ja osa Sihiääre tee maaüksusest. DP ala suurus on u 6300 m2. DP koostamise eesmärk on Sihiääre tee 2 maaüksuse kaheks elamumaakrundiks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine olemasolevate hoonete juurde üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP järgi jaotatakse planeeritav ala kaheks elamumaakrundiks (Pos 1 suurusega 3017 m2 ja Pos 2 suurusega 2346 m2). Krundil Pos 1 on suurim lubatud hoonete arv 1 ja abihoonete arv 2. Krundil Pos 2 on suurim lubatud hoonete arv 1 ja abihoonete arv 1. Kruntide suurim lubatud ehitusalune pind on 350 m2, hooned võivad olla 2korruselised, maksimaalselt 9 m kõrged, abihooned 6 m kõrged. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ega selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid DP kohta. kuupäev: 17.11.2017
Teated
Rallipargi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Kernu vallavalitsuse 06.11.2017 korraldusega nr 338 „Rallipargi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatati Hingu külas asuvatel Rallipargi (29701:001:0262), Motomaa (29701:001:0264) ja Langemaa (29701:001:0265) katastriüksustel detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 26 980 m². Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste liitmine ja hoonestusalade määramine. Seejuures soovitakse muuta sama planeeringuala hõlmavat Laitse rallipargi, Langemaa I, Langemaa II ja Suvemaa kinnistute detailplaneeringut (kehtestatud Kernu Vallavolikogu 05.08.2010 otsusega nr 29). Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lähtudes KeHJSi paragrahvi 6 lõikest 2, puuduvad vallavalitsusel andmed selle kohta, nagu võiks kavandatav tegevus eeldatavalt olla olulise keskkonnamõjuga. Detailplaneeringuga ei kavandata planeeringualale muid kasutusotstarbeid (tegemist ei ole uue puhke- ja spordiala rajamisega), kavandatavad uued hooned (võistluskardirada teenindavad hooned, karavanide ala teenindavad hooned, garaaž-laohoone) on mõeldud teenindama võistluskardirada ja karavanide ala ning hoiustama tehnikat ja varuosi. Kavandatavate ehitiste püstitamisega kaasnevat vahetut või kaudset mõju inimeste tervisele ja heaolule, keskkonnale ja kultuuripärandile ei saa pidada oluliseks. Samuti puudub detailplaneeringu koostamise raames vajadus uuringute tegemiseks. Vallavalitsuse korraldusega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuses või valla veebilehel olevas dokumendiregistris. kuupäev: 16.11.2017
Talutehnika müük
Rehvid traktoritele, põllu-, metsa-, maaparandus- ja teetöömasinatele, haagistele, autodele jne. Transport. Tel 513 2710, 782 1441. kuupäev: 16.11.2017
Talutehnika müük
Müüa MTZ-82, kasutatud Jaapani traktorid, mullafrees 1,35 m, kallutav 2T haagis, lumesahad. Tel 513 7465. kuupäev: 16.11.2017
Loomad müük
Kevadel müüa 30 lüpsilehma ja noorkari ning kõik farmi juurde kuuluv tehnika. Asukoht Mulgimaal. Tel 525 9867. kuupäev: 16.11.2017
Kinnisvara ost
Otsime remonti vajavat talu koos maaga alates 3 ha. Võiks olla eraldatud ja looduskaunis kohas ning hea ligipääsuga. Eeldame elektrilepingu ja vähemalt kaevu olemasolu. Hinnaklass võiks olla 15 000-50 000 eurot. Pakkumisi ootame tel 5196 0187. kuupäev: 16.11.2017
Loomad ost
Ostan lehmi, pulle, mullikaid, vasikaid, lambaid ja hobuseid. Tulen kiirelt järele hädatapu loomadele. Meie vedu. Tel 5594 5971. kuupäev: 16.11.2017
Talutehnika müük
Müüa T40AM. Käiguosa korralik, rool kerge, õlirõhk 3-4, ridapump. Käigukast korras. 1600 €. Transport. Tel 5636 2572. kuupäev: 16.11.2017
Talutehnika ost
Ostan Belarusi, John Deere'i, Valtra, Case'i, MFi traktori, Saksa virtsapüti, sõnnikulaoturi 4-11 t, Kirgistani heinapressi, T-16, T-25, T-40AMi, rullipressi, mootoreid, rehve, esilaaduri, kahveltõstuki. Tel 5609 6431. kuupäev: 16.11.2017
Talutehnika müük
Ekskavaatorile pöördpeaga palgihaarats, 7 t sõnnikulaotur, T40 mootor (377 töötundi), Saksa heinakaarutaja. Tel 522 2777. kuupäev: 16.11.2017
Talutehnika müük
MTZ 82, rullipress, 11 t sõnnikulaotur, 6 t sõnnikulaotur, vaheltharimisrattad, heinakaarutaja, ZILi haagis GKB (6 t), motoplokk MTZ 05 (haakeriistadega). Tel 5616 8769. kuupäev: 16.11.2017
Talutehnika müük
T-16, T-25, RS-09 varuosad, T-40 AM lumesahaga. Uus 4 t sõnnikulaotur, kivikoristaja UKP-07, GAZ-53 diisel, 4 t haagis, Niva kombaini rattad. Tel 5353 3787. kuupäev: 16.11.2017
Töö pakun
Valgamaa põllumajandusettevõte pakub tööd lüpsjale ja öökarjakule. Elamispinna võimalus. Vajalik varasem töökogemus. Lisainfo tel 526 9983 või 5593 1209. kuupäev: 16.11.2017
Kuulutusi leitud 133
1 2 3 4 5 6 7